Dostęp do internetu z komputerów przenośnych

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eduroam logo2x.png
nazwa sieci uwierzytelnianie szyfrowanie
eduroam WPA2 AES

W ramach projektu eduroam Uniwersyteckie Centrum Informatyczne utrzymuje na UMK system swobodnego dostępu do Internetu.
Każdy pracownik i student UMK posiadający konto na jednym z serwerów UMK może się dołączyć do sieci przy urządzenia obsługującego sieć bezprzewodową (WiFi).
Ponieważ system eduroam jest tworzony w całej Europie (a ostatnio również poza nią), to docelowo, w podobny sposób, bez żadnej dodatkowej konfiguracji i bez kontaktu z administratorami, będziemy mogli uzyskać dostęp w wielu instytucjach naukowych.
UCI koordynuje projekt eduroam w Polsce.

Instrukcje konfiguracji sieci

Pracownik UMK Nieetatowy prac. UMK Student UMK Absolwent UMK Goście / guests

Pozostałe informacje o eduroam