Instrukcja instalacji eduroam dla etatowych pracowników UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eduroam logo2x.png

Wybierz swoją wersję

Android
wersje 8 i nowsze
Android-logo.jpg
wersje 7.x - 5.x
Android-logo.jpg
wersja 5.x (alternatywnie)
Android-logo.jpg
wersja 4.x
Android-logo.jpg
Apple
MacOS X 10.7 i nowsze
Giantapple.png
iOS
Bucket icon ios.png
MS Windows
W10, W8,1, W8 (desktop)
W8.jpg
W7/Vista
Wvista.png
Windows Phone 10, 8.1
W8.jpg
Windows Phone 8
W8.jpg
Linux
dowolny
Linux-logo2.jpeg

Parametry sieci

Zaawansowani informatycznie użytkownicy mogą bezpośrednio skorzystać z informacji, że uwierzytelnienie w sieci UMK korzysta ze standardu WPA2/AES w połączeniu z EAP-TLS. Certyfikat indywidualny można pobrać z serwera certyfikatów. Certyfikat uczelniany dostępny jest tutaj.