Instrukcja instalacji eduroam dla absolwentów UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eduroam logo2x.png

Wprowadzenie

Absolwenci UMK, którzy przystąpili do Programu Absolwent i założyli konto na serwerze UMK, mogą na terenie UMK korzystać z bezprzewodowej sieci eduroam. W przeciwieństwie do studentów i pracowników UMK, nie uzyskają jednak dostępu do sieci eduroam na terenie innych instytucji.

Wybierz swoją wersję

Android
wersja 2.x
Android-logo.jpg
wersja 3.x
Android-logo.jpg
wersja 4.x
Android-logo.jpg
Apple
MacOS X 10.7 i nowsze
Giantapple.png
iOS
Bucket icon ios.png
MS Windows
Vista/W7
Wvista.png
W8, 8.1, 10 (desktop)
W8.jpg
Mobile
Wmobile.jpg
WP8
W8.jpg
Linux
dowolny
Linux-logo2.jpeg
Symbian
wersja 9.1
Symbian.jpeg

Parametry sieci

nazwa sieci eduroam
uwierzytelnianie WPA2/AES
identyfikator identyfikator@abs.umk.pl
hasło jak do konta
certyfikat główny pobierz