Z Uczelniane Centrum Informatyczne

Czy wiesz, że...

filtry antyspamowe stosowane przez UCI potrafią odfiltrowywać nawet kilkanaście milionów niepożądanych wiadomości miesięcznie?

Informacje dla

Pracowników UMK
Studentów i doktorantów UMK
Gości UMK
Absolwentów UMK
Klientów zewnętrznych
Podwyższony stopień alarmowy w cyberprzestrzeni
Komunikat z dnia: 20.07.2016
W związku z wprowadzeniem na terenie RP podwyższonego stopnia alarmowego dla cyberprzestrzeni informujemy, że ew. nieprawidłowości w działaniu systemów informatycznych UMK należy zgłaszać:
  • w pierwszej kolejności na adres e-mail: alert@uci.umk.pl
  • w godzinach pracy sekretariatu UCI, tj. od 7:15 do 15:15 telefoniczne pod numer 56-611-2750
  • w nagłych sprawach, poza w/w godzinami telefonicznie pod numery: 693-032-576 lub 601-095-690
Pełna treść komunikatu w sprawie podwyższonego stopnia alarmowego jest dostępna tutaj.
Aktualizacja do Windows 10
Komunikat z dnia: 2.06.2016
Tylko do 29 lipca 2016 Microsoft oferuje darmową aktualizację systemu do wersji 10. UCI od dłuższego czasu testuje system Windows 10 i jesteśmy zadania że aktualizacja jest zdecydowanie celowa i zachęcamy do niej wszystkich użytkowników. Więcej informacji ...
Zmiany w zasadach pobierania opłat za niektóre usługi świadczone przez UCI
Komunikat z dnia: 28.04.2016
Zgodnie z zarządzeniem 34/2016 J.M. Rektora Usługi dla Wydziałów obowiązuje nowy sposób rozliczeń między UCI oraz innymi jednostkami UMK, na rzecz których UCI świadczy usługi informatyczne. Zlikwidowana została większość opłat o charakterze "abonamentowym". Więcej informacji ...
Darmowy Office online oraz na urządzeniach mobilnych.
Komunikat z dnia: 13.10.2015
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Uczelniane Centrum Informatyczne UMK uruchomiło usługę Microsoft Office365 dla pracowników i studentów UMK. Aby skorzystać z usługi należy aktywować konto poprzez stronę https://office365.umk.pl, a następnie logować się przy pomocy wygenerowanego konta już bezpośrednio w portalu Microsoft https://portal.office.com/. Cd. komunikatu...
Od ponad roku obserwujemy pojedyncze przypadki zawirusowania komputerów uniwersyteckich wirusami typu "cryptolocker". Sprawa jest poważna i dlatego apelujemy, aby przeczytać w całości niniejsze ostrzeżenie.
Komunikat z dnia: 30.01.2015; aktualizacja 28.04.2016
Złośliwe programy typu cryptolocker szyfrują pliki użytkownika uniemożliwiając dostęp do ich treści, a następnie wyświetlają żądanie przekazania pieniędzy w zamian za odszyfrowanie. Nie ma pewności, czy w zamian za wpłacenie pieniędzy pliki zostaną faktycznie odszyfrowane. Oprogramowanie antywirusowe może usunąć złośliwe oprogramowanie, ale nie jest w stanie przywrócić czytelności plików. Cd. komunikatu...