Z Uczelniane Centrum Informatyczne

Czy wiesz, że...

na stronie http://spis-pracownikow.umk.pl możesz wyszukać dane kontaktowe pracowników UMK oraz dane jednostek organizacyjnych?

Informacje dla

Pracowników UMK
Studentów i doktorantów UMK
Gości UMK
Absolwentów UMK
Klientów zewnętrznych
Zmiany w zasadach pobierania opłat za niektóre usługi świadczone przez UCI
Komunikat z dnia: 28.04.2016
Zgodnie z zarządzeniem 34/2016 J.M. Rektora Usługi dla Wydziałów obowiązuje nowy sposób rozliczeń między UCI oraz innymi jednostkami UMK, na rzecz których UCI świadczy usługi informatyczne. Zlikwidowana została większość opłat o charakterze "abonamentowym". Więcej informacji ...
Darmowy Office online oraz na urządzeniach mobilnych.
Komunikat z dnia: 13.10.2015
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Uczelniane Centrum Informatyczne UMK uruchomiło usługę Microsoft Office365 dla pracowników i studentów UMK. Aby skorzystać z usługi należy aktywować konto poprzez stronę https://office365.umk.pl, a następnie logować się przy pomocy wygenerowanego konta już bezpośrednio w portalu Microsoft https://portal.office.com/. Cd. komunikatu...
Od ponad roku obserwujemy pojedyncze przypadki zawirusowania komputerów uniwersyteckich wirusami typu "cryptolocker". Sprawa jest poważna i dlatego apelujemy, aby przeczytać w całości niniejsze ostrzeżenie.
Komunikat z dnia: 30.01.2015; aktualizacja 28.04.2016
Złośliwe programy typu cryptolocker szyfrują pliki użytkownika uniemożliwiając dostęp do ich treści, a następnie wyświetlają żądanie przekazania pieniędzy w zamian za odszyfrowanie. Nie ma pewności, czy w zamian za wpłacenie pieniędzy pliki zostaną faktycznie odszyfrowane. Oprogramowanie antywirusowe może usunąć złośliwe oprogramowanie, ale nie jest w stanie przywrócić czytelności plików. Cd. komunikatu...