Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Koniec zamówień ze starej listy sprzętu standardowego.

Komunikat z dnia: 21.01.2022

Ostatnie zamówienie do firmy EXON zostało wysłane. Dotychczasowe konfiguracje nie będą już dostępne. Do czasu podpisania nowej umowy na dostawy sukcesywne nie będą realizowane zapotrzebowania na sprzęt standardowy. Nowa lista konfiguracji zostanie ogłoszona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu."


Aktualizacja parametrów sprzętu komputerowego

Komunikat z dnia: 7.07.2021

Ze względu na postęp technologiczny firma Exon wprowadziła kilka zmian w specyfikacji oferowanego sprzętu.
Więcej informacji