Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Koniec limitu na sprzęt komputerowy

Komunikat z dnia: 24.08.2020

Informujemy, że z powodu kończącego się limitu w najbliższym czasie przyjmujemy ostatnie zamówienia na sprzęt komputerowy z tego przetargu. Prosimy o złożenie najpilniejszych zamówień na pojedyncze sztuki, następny przetarg planujemy uruchomić niebawem, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić jeszcze w tym roku.
Więcej informacji

Instrukcja elektronicznych głosowań i wyborów

Komunikat z dnia: 20.04.2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 65 Rektora UMK UCI udostępnia system głosowań i wyborów w trybie zdalnym. Instrukcja postępowania jest opisana tutaj.

Poszukujemy pracowników

Komunikat z dnia: 23.03.2018

Poszukujemy osób chętnych do podjęcia pracy w Uczelnianym Centrum Informatycznym.
Więcej informacji ...