Instrukcja instalacji eduroam dla nieetatowych pracowników UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eduroam logo2x.png

Wybierz swoją wersję

Android
wersje 8 i nowsze
Android-logo.jpg
wersje 7.x - 5.x
Android-logo.jpg
wersja 4.x
Android-logo.jpg
Apple
MacOS X 10.7 i nowsze
Giantapple.png
iOS
Bucket icon ios.png
MS Windows
W11, W10, W8,1, W8 (desktop)
W8.jpg
Vista/W7
Wvista.png
Mobile
Wmobile.jpg
WP8
W8.jpg
Linux
dowolny
Linux-logo2.jpeg
Symbian
wersja 9.1
Symbian.jpeg

Parametry sieci

Zaawansowani informatycznie użytkownicy mogą samodzielnie skonfigurować dostęp do sieci w oparciu o nastepujące parametry:

nazwa sieci eduroam
uwierzytelnianie WPA2/AES
identyfikator identyfikator@umk.pl
hasło jak do konta
certyfikat główny pobierz