eduroam:Dostępność sieci

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eduroam logo2x.png

Łączność radiowa jest dostępna we wszystkich budynkach dydaktycznych UMK w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu.