Instrukcja instalacji eduroam dla studentów i doktorantów UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eduroam logo2x.png

Wybierz swoją wersję

Android
wersja 2.x
Android-logo.jpg
wersja 3.x
Android-logo.jpg
wersja 4.x
Android-logo.jpg
wersja 7.x, 6.x i 5.x
Android-logo.jpg
wersja 8 i nowsze
Android-logo.jpg
Apple
MacOS X 10.7 i nowsze
Giantapple.png
iOS
Bucket icon ios.png
MS Windows
Vista/W7
Wvista.png
W8, W8.1, W10(desktop)
W8.jpg
Mobile
Wmobile.jpg
WP8
W8.jpg
Linux
dowolny
Linux-logo2.jpeg
Symbian
wersja 9.1
Symbian.jpeg

Parametry sieci

Zaawansowani informatycznie użytkownicy mogą samodzielnie skonfigurować dostęp do sieci w oparciu o nastepujące parametry:

nazwa sieci eduroam
uwierzytelnianie WPA2/AES
identyfikator identyfikator@stud.umk.pl
lub
identyfikator@fizyka.umk.pl
hasło jak do konta
certyfikat główny pobierz