eduroam:Słownik pojęć

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eduroam logo2x.png

802.1x

standard opisujący metody kontroli dostepu użytkowników do sieci - dostęp jest otwierany dopiero po potwierdzeniu danych użytkownika przez odpowiedni serwer;

WEP

Wired Equivalent Privacy - standard szyfrowania transmisji w sieciach bezprzewodowych wymagający od użytkownika wprowadzenia klucza (hasła) odpowiedniego dla danej sieci;

WPA

Wi-Fi Protected Access - standard bezpiecznej wymiany informacji w sieciach bezprzewodowych, ściśle powiązany z uwierzytelnianiem 802.1x, w sieci UMK nie jest używany z powodu trudności z niektórymi kartami sieciowymi;

autoryzacja

proces przydziału uprawnień użytkownika do zasobów, usług itp.;

punkt dostępu

urządzenie nadawcze, z którym porozumiewają się komputery wyposażone w karty radiowe;

roaming

termin określający możliwość dostępu do sieci w różnych miejscach, bez potrzeby zmiany konfiguracji, czy kontaktowania się z administratorami;

suplikant

oprogramowanie obsługujące proces uwierzytelniania użytkownika i proces wymiany klucza szyfrującego transmisję;

uwierzytelnianie

proces potwierdzania tożsamości użytkownika;