Instrukcja instalacji eduroam dla etatowych pracowników UMK w systemach Android 7.x - 5.x

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Spis treści

Instalacja aplikacji eduroam CAT

W celu pobrania aplikacji eduroam CAT należy wejść do sklepu Play (Google Play) i wyszukać "eduroam CAT", następnie instalujemy jak każdą inną aplikację ze sklepu:

EduroamCAT 000.jpg

Pobranie profilu

Należy pobrać profil eduroam do późniejszego wykorzystania w aplikacji eduroamCAT. W tym celu:

EduroamCAT 006.jpg
  • W sekcji "Hasło" klikamy "Wyślij hasło" w celu wysłania hasła do profilu na pracowniczy adres email
EduroamCAT wyslij haslo.jpg
  • Przechodzimy do poczty UMK (https://webmail.umk.pl) i sprawdzamy hasło do profilu otrzymane na pocztę. Zapisujemy sobie na chwilę na kartce lub pozostawiamy okno z pocztą otwarte w celu późniejszego wykorzystania.
EduroamCAT poczta haslo.png
  • Wracamy do strony pobierania profili (https://skrypty4.uci.umk.pl/eduroam/). W sekcji "Android 6 i nowszy" klikamy "Pobierz". Na telefon powinien zostać pobrany plik z rozszerzeniem ".eap-config". Otwieramy plik klikając od razu "Otwórz" obok nazwy pobranego pliku lub otwieramy go z wybranego menedżera plików telefonu.
EduroamCAT pobierz i otworz profil.jpg

Import i instalacja profilu

Wprowadzamy hasło otrzymane w emailu ("Wyślij hasło" na stronie https://skrypty4.uci.umk.pl/eduroam/)

EduroamCAT 010.jpg

Na stronie "Zainstaluj plik konfiguracyjny" klikamy "Instaluj"

EduroamCAT 011.jpg

Po zapoznaniu się z treścią komunikatu, akceptujemy warunki korzystania z eduroam klikając "Tak".

EduroamCAT 012.jpg

Jeszcze raz klikamy "Instaluj"

EduroamCAT 013.jpg

Otrzymujemy komunikat o bieżącej konfiguracji urządzenia oraz o tym, że profil został zainstalowany

EduroamCAT 014.jpg

Instalacja jest zakończona, jeśli telefon znajdzie się w zasięgu sieci eduroam będzie mógł się z nią połączyć.

Alternatywna instalacja zapisanego już pliku profilu z użyciem eduroam CAT (np. dla przeglądarki Firefox)

Jeśli korzystaliśmy z innej przeglądarki niż Google Chrome (np. Firefox) i zapisaliśmy plik profilu w pamięci urządzenia, profil eduroam można zainstalować poprzez wybranie pliku profilu z pamięci.

W tym celu otwieramy aplikację ze sklepu Google Play lub korzystając ze skrótu na ekranie głównym.

EduroamCAT 001.jpg

W prawym górnym rogu aplikacji klikamy na ikonę trzech kropek i wybieramy "Wybierz plik konfiguracyjny"

EduroamCAT 008.jpg

Udzielamy odpowiednich uprawnień dla aplikacji

EduroamCAT 004.jpg

Wybieramy plik profilu z rozszerzenie ".eap-config"

EduroamCAT 009.jpg

Dalej postępujemy jak w punkcie Import i instalacja profilu.