eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla etatowych pracowników UMK w systemach Apple iOS

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pliki do pobrania

Cert-ico.png Pobierz indywidualny profil zawierający certyfikat osobisty

  Eduroam logo2.png

Urządzenia Apple można bardzo łatwo konfigurować przy pomocy predefiniowanych profili.

Pobranie i instalacja profilu

Profile są przygotowywane indywidualnie i zawierają w sobie indywidualny certyfikat użytkownika. Certyfikaty wydawane są wyłącznie etatowym pracownikom UMK, inne osoby powinny skorzystać z instrukcji przewidzianych dla grupy użytkowników, do której należą.

 1. Po kliknięciu linku w górnej części ekranu jesteśmy przekierowywani na ekran pobierania profilu. Ponieważ profile są indywidualne, to przejście do tego ekranu wymaga zalogowania w Centralnym Punkcie Logowania - podobnie jak przy innych aplikacjach UMK, wywołanie logowania następuje automatycznie.
 2. Profil użytkownika jest zabezpieczony hasłem, które zostanie wysłane mailem po kliknięciu przycisku Wyślij hasło. Mail należy odczytać i zapisać hasło przed podjęciem dalszych kroków instalacji.
 3. Profil można pobrać bezpośrednio ze strony lub wysłać mailem. Jeżeli na urządzeniu jest skonfigurowany dostęp do poczty UMK, to wysłanie mailem jest najprostszym rozwiązaniem. Jeżeli profil jest pobierany ze strony bezpośrednio na urządzenie, to zaraz po pobraniu uruchomi się proces instalacji (patrz punkt 5). Jeżeli profil wysłaliśmy mailem to maila powinniśmy otworzyć na urządzeniu, które konfigurujemy:
  IPhone002.png IPhone002a.png
  Po kliknięciu na załącznik otrzymujemy informację, ze profil został przygotowany do instalacji.
 4. Zgodnie z tym co napisano w komunikacie, otwieramy aplikację Ustawienia systemu iOS
  IPhone003.png IPhone003a.png
  klikamy na Profil pobrany, a w kolejnym okienku Instaluj.
 5. Instalację musimy potwierdzić wprowadzeniem PIN-u telefonu
  IPhone003b.png
 6. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie informacji o zasadach korzystania z eduroam (oraz w zależności od wcześniejsze konfiguracji, informacji o instalacji zaufanego certyfikatu UMK)
  IPhone004.png IPhone004a.png
  gdzie ponownie klikamy Instaluj.
 7. Wprowadzamy hasło przesłane mailem:
  IPhone005.png IPhone005a.png
 8. System potwierdza zakończenie instalacji, połączenie z eduroam powinno się odbywać automatycznie.
  IPhone007.png

Aktualizacja certyfikatu osobistego

W przypadku konieczności odnowienia certyfikatu, należy ponownie pobrać profil i zainstalować go identycznie, jak za pierwszym razem; nie ma potrzeby usuwania poprzedniego profilu.