eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla pracowników UMK w systemie Linux

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Small text

Pliki do pobrania

Cert-ico.png Pobierz certyfikat osobisty
Eduroam32.png Skrypt konfigurujący połączenie z siecią eduroam

  Eduroam logo2.png

Pobranie instalatora

W większości dystrybucji Linuxa zarządzanie siecią jest realizowane poprzez podsystem Network Manager i dla takich dystrybucji przygotowany został specjalny instalator. Użycie tego instalatora jest najprostszą metodą instalacji eduroam. Gdyby okazało się, że instalator zgłosi błąd, to prosimy o kontakt z nami pod adresem eduroam.umk.pl, bo bezpośrednie wsparcie nielicznych przypadków jest prostsze niż próby opisywania ich na niniejszej stronie. Oprogramowanie w postaci pliku należy pobrać klikając na odnośnik w nagłówku. Jest to kompletny instalator zawierający ustawienia sieciowe i certyfikat UMK. Konfigurator jest pobierany z międzynarodowego systemu eduroam CAT, centralnego punktu, w którym lokalni administratorzy tworzą konfiguracje swoich uczelni.

Certyfikat osobisty

Do konfiguracji sieci niezbędny jest plik zawierający certyfikat osobisty wydawany wyłącznie pracownikom etatowym. Pracownicy nieetatowi powinni skorzystać z właściwej scieżki konfiguracji. Użytkownicy posiadający certyfikat oraz hasło zabezpieczające mogą z niego ponownie skorzystać. W razie problemów z pobraniem certyfikatu należy skontaktować się z administratorem sieci eduroam (eduroam@umk.pl) i opisać problem. Certyfikat wykorzystywany do uwierzytelnienia w sieci eduroam umożliwia przyporządkowanie wszelkich zdarzeń w sieci do właściciela certyfikatu. W związku z tym należy go chronić przed dostępem osób trzecich.

Pobranie certyfikatu przebiega zatem w następujących krokach:

  • połączenie z serwerem certyfikatów;
  • zalogowanie się do Centralnego Punktu Logowania
  • wysłanie hasła do certyfikatu na swój adres e-mail za pomocą przycisku Wyślij hasło
  • pobranie bezpośrednio lub wysłanie na swój adres email certyfikatu do sieci eduroam

Konfiguracja sieci eduroam

Konfiguracja eduroam przy pomocy instalatora jest bardzo prosta. Konieczne jest wcześniejsze wgranie na komputer pobranego pliku z certyfikatem. Aby uruchomić instalator należy otworzyć okno terminala, przejść do katalogu, w którym zachowany został plik instalatora eduroam-linux-UMK-Pracownik_etatowy.py i uruchomić go poleceniem

python eduroam-linux-UMK-Pracownik_etatowy.py

Instalator wyświetla serię informacji i dochodzi do wyboru pliku z certyfikatem. Należy wskazać pobrany wcześniej plik certyfikatu, wprowadzić hasło zabezpieczające i zatwierdzić podpowiedziany identyfikator. Po pokazaniu potwierdzenia poprawnej instalacji, system będzie gotowy do współpracy z eduroam.

Aktualizacja certyfikatu osobistego

Certyfikaty osobiste mają określony czas ważności, po tym czasie przestają być akceptowane. Informacja o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu zostanie przesłana mailem. Po jej otrzymaniu należy powtórzyć pełną procedurę instalacji, tak jak opisano powyżej.