Ustawienia serwerów SMTP i POP/IMAP

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


adres SMTP POP/IMAP
pracownicy mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl smtp.umk.pl pop3.umk.pl
imap.umk.pl
pracownicy WSzP mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl,
@art.umk.pl
smtp.umk.pl pop3.umk.pl
imap.umk.pl
pracownicy WBiNoZ mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl,
@biol.umk.pl
smtp.umk.pl pop3.umk.pl,
imap.umk.pl
pracownicy WNH mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl,
@his.umk.pl
smtp.umk.pl pop3.umk.pl,
imap.umk.pl
pracownicy Instytutu Geografii mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl,
@geo.umk.pl
smtp.umk.pl pop3.umk.pl,
imap.umk.pl
pracownicy WCh mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl,
@chem.umk.pl
smtp.umk.pl pop3.umk.pl,
imap.umk.pl
pracownicy WFil (Maius) mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl,
@maius.umk.pl
smtp.umk.pl pop3.umk.pl,
imap.umk.pl
pracownicy WH mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl,
@hum.umk.pl
smtp.umk.pl pop3.umk.pl,
imap.umk.pl
pracownicy WNEiZ mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl,
@econ.umk.pl
smtp.umk.pl pop3.umk.pl,
imap.umk.pl
pracownicy WPiA mający konta na serwerze centralnym puma.uci.umk.pl @umk.pl,
@law.umk.pl
smtp.umk.pl pop3.umk.pl,
imap.umk.pl


  • W konfiguracji serwera poczty wychodzącej niezbędne jest ustawienie:
    • "serwer wymaga uwierzytelnienia",
    • "używaj tej samej nazwy użytkownika i hasła, co dla poczty wchodzącej".
  • Zaleca się, by serwer poczty używał bezpiecznego połączenia (w szczególności dotyczy to komputerów zlokalizowanych poza siecią UMK) - służy do tego opcja
    • "serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL".
  • Zaleca się stosowanie wysyłania przez port 465 (smtps) zamiast 25.
  • Zaleca się, by usługi IMAP i POP korzystały z bezpiecznego połączenia (port 993, zamiamiast 143 dla IMAP; port 995 zamiast 110 dla POP3).