Absolwenci - ustawienia serwerów SMTP i POP/IMAP

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


adres SMTP POP/IMAP
konto na serwerze programu Absolwent @abs.umk.pl smtp.abs.umk.pl pop3.abs.umk.pl, imap.abs.umk.pl

Spis treści

Automatyczna konfiguracja konta w programach pocztowych

Wiele programów pocztowych oferuje automatyczną konfigurację konta użytkownika. Na podstawie adresu e-mail podanego przez użytkownika program stara się odnaleźć potrzebne informacje w sieci i dostosować do nich ustawienia. Niestety, nie ma w tej dziedzinie jednego, powszechnie używanego standardu, a implementacja dostępnych mechanizmów w różnych programach pocztowych nieraz zawodzi.

Najczęściej powtarzające się błędy

  • Programy pocztowe często błędnie zakładają, że nazwą użytkownika jest pełny adres wraz z domeną, np. jnowak@abs.umk.pl. Na serwerach pocztowych UMK nazwą użytkownika jest tylko część lokalna adresu, np. jnowak.

W wypadku niepowodzenia automatycznej konfiguracji rekomendujemy poniższe ustawienia wszystkim absolwentom posiadającym konta w domenie @abs.umk.pl.

Ustawienia poczty przychodzącej (IMAP lub POP3)

IMAP
Nazwa serwera imap.abs.umk.pl
Port 993
Protokół IMAP4
Użytkownik/login jnowak (bez domeny!)
Szyfrowanie/Bezpieczeństwo połączenia TLS/SSL
Metoda uwierzytelniania Zwykłe hasło (PLAIN)

Dopuszczalna jest również konfiguracja używająca portu 143 i STARTTLS w miejce SSL/TLS.

POP3
Nazwa serwera pop3.abs.umk.pl
Port 995
Protokół POP3
Użytkownik/login jnowak (bez domeny!)
Szyfrowanie/Bezpieczeństwo połączenia TLS/SSL
Metoda uwierzytelniania Zwykłe hasło (PLAIN)

Dopuszczalna jest również konfiguracja używająca portu 110 i STARTTLS w miejce SSL/TLS.

Ustawienia poczty wychodzącej (SMTP)

SMTP
Nazwa serwera smtp.abs.umk.pl
Port 465
Protokół SMTP
Adres jnowak@abs.umk.pl
Użytkownik/login jnowak (bez domeny!)
Szyfrowanie/Bezpieczeństwo połączenia TLS/SSL
Metoda uwierzytelniania Zwykłe hasło (PLAIN/LOGIN)

Dopuszczalna jest również konfiguracja używająca portu 587 i STARTTLS w miejce SSL/TLS.