Zakupy komputerów

Z Uczelniane Centrum Informatyczne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora, UCI prowadzi zakupy komputerów w standardowych konfiguracjach.

Przetargi na takie komputery są realizowane cyklicznie i przewidują dostawy komputerów w krótszym czasie niż w ramach dotychczasowej procedury.

Po rozstrzygnięciu przetargu UCI opublikuje listę konkretnych modeli, na razie przygotowana została lista konfiguracji opisana w miarę ogólnymi terminami. Celem tej listy jest uproszczenie procesu składania zapotrzebowań rocznych przez jednostki UMK.

Lista jest dostępna TUTAJ (dostęp wymaga zalogowania).

Komputery w niestandardowych konfiguracjach mogą być kupowane w dotychczasowym trybie, tj. za pośrednictwem Działu Aparatury Naukowej, ale taki zakup będzie wymagał dodatkowego uzasadnienia i decyzji Komisji do weryfikacji zapotrzebowania na sprzęt komputerowy w konfiguracji specjalnej.

Zapotrzebowania na konfiguracje specjalne należy składać do DAN za pośrednictwem systemu Sezam, do zapotrzebowania należy dołączyć uzasadnienie na formularzu: uzasadnienie-komputery