Zakupy komputerów

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Informujemy, że nowy przetarg na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego wygrała firma Exon. Poniżej zamieszczamy aktualną specyfikację, na podstawie której można składać zapotrzebowania:

Specyfikacja - podstawowe parametry

Specyfikacja szczegółowa

Procedura zamawiania standardowego sprzętu komputerowego.

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia w systemie xPrimer wybierając, jako jednostkę realizującą Dział Informatycznych Zamówień Publicznych i wskazując sprzęt w wybranej konfiguracji z tzw. sklepiku. Kompletowanie zamówienia w UCI trwa około miesiąc.
 2. Po dostawie sprzętu do UCI Jednostka otrzyma tabelę z prośbą o podanie:
  • imienia i nazwiska użytkownika;
  • numeru pokoju, w którym będzie użytkowany sprzęt;
  • numeru inwentarzowego dla nowego sprzętu komputerowego;
  • ewentualnych licencji posiadanych przez użytkownika na oprogramowanie;
 3. Po otrzymaniu tych informacji komputer jest przygotowywany do pracy na UMK dla konkretnego użytkownika.
 4. Po skończonej konfiguracji UCI informuje Jednostkę o możliwości odbioru sprzętu komputerowego.

Komputery w niestandardowych konfiguracjach mogą być kupowane w dotychczasowym trybie, tj. za pośrednictwem Działu Aparatury Naukowej, ale taki zakup będzie wymagał dodatkowego uzasadnienia i decyzji Komisji do weryfikacji zapotrzebowania na sprzęt komputerowy w konfiguracji specjalnej.

Zapotrzebowania na konfiguracje specjalne należy składać do DAN za pośrednictwem systemu xPrimer, do zapotrzebowania należy dołączyć uzasadnienie na formularzu: uzasadnienie-komputery