Zakupy komputerów

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Komputery w niestandardowych konfiguracjach mogą być kupowane w dotychczasowym trybie, tj. za pośrednictwem Działu Aparatury Naukowej, ale taki zakup będzie wymagał dodatkowego uzasadnienia i decyzji Komisji do weryfikacji zapotrzebowania na sprzęt komputerowy w konfiguracji specjalnej.

Zapotrzebowania na konfiguracje specjalne należy składać do DAN za pośrednictwem systemu Sezam, do zapotrzebowania należy dołączyć uzasadnienie na formularzu: uzasadnienie-komputery

Informujemy, że nowy przetarg na komputery w konfiguracjach standardowych został rozstrzygnięty. Przetarg wygrał Exon, umowa została podpisana.

Parametry szczegółowe sprzętu można sprawdzić w

Procedura zamawiania standardowego sprzętu komputerowego.

 1. Użytkownik dokonuje z zamówienia w Sezamie wybranego modelu komputera zgodnie z dostępną specyfikacją.
 2. Sprzęt jest dostarczany przez firmę EXON do UCI i podpisywany jest protokół odbioru (kontrola ilościowa dostarczonego sprzętu).
 3. Po otrzymaniu faktur UCI dokonuje kontroli jakościowej, podczas której sprawdzana jest zgodność dostarczonego sprzętu ze specyfikacją i zamówieniem użytkownika.
 4. Po akceptacji, UCI przesyła do Jednostki fakturę, dla której jest dany sprzęt z prośbę o podanie:
  - imienia i nazwiska użytkownika;
  - numeru pokoju, w którym będzie użytkowany sprzęt;
  - numeru inwentarzowego dla nowego sprzętu komputerowego;
  - ewentualnych licencji posiadanych przez użytkownika na oprogramowanie niestandardowe;
 5. Po otrzymaniu tych informacji komputer jest przygotowywany do pracy na UMK dla konkretnego użytkownika.
 6. Po skończonej konfiguracji UCI informuje Jednostkę o możliwości odbioru sprzętu komputerowego.