Zakupy komputerów

Z Uczelniane Centrum Informatyczne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora, UCI prowadzi zakupy komputerów w standardowych konfiguracjach.

Przetargi na takie komputery są realizowane cyklicznie i przewidują dostawy komputerów w krótszym czasie niż w ramach dotychczasowej procedury.

Przetarg został rozstrzygnięty na i w jego rezultacie można zamawiać komputery w konfiguracjach opisanych TUTAJ (dostęp wymaga zalogowania).

Zapotrzebowania na komputery w konfiguracjach standardowych można składać do UCI za pośrednictwem systemu Sezam wskazując identyfikator jednej z konfiguracji standardowych.

Komputery w niestandardowych konfiguracjach mogą być kupowane w dotychczasowym trybie, tj. za pośrednictwem Działu Aparatury Naukowej, ale taki zakup będzie wymagał dodatkowego uzasadnienia i decyzji Komisji do weryfikacji zapotrzebowania na sprzęt komputerowy w konfiguracji specjalnej.

Zapotrzebowania na konfiguracje specjalne należy składać do DAN za pośrednictwem systemu Sezam, do zapotrzebowania należy dołączyć uzasadnienie na formularzu: uzasadnienie-komputery