Zakupy komputerów

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora, UCI prowadzi zakupy komputerów w standardowych konfiguracjach.

W ostatnich miesiącach nieoczekiwanie wzrosła liczba zamówień na komputery standardowe, co spowodowało, że wyczerpała się kwota, która była zadeklarowana w przetargu. Z tego powodu musieliśmy zawiesić przyjmowanie zleceń do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu. Przetarg został ogłoszony i planowany termin otwarcia ofert to 8.01.2020. Ogłoszenie dostępne jest tutaj.

Opisy konfiguracji zostały przygotowane w sposób przewidywany przepisami, ostateczne dane będą znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Komputery w niestandardowych konfiguracjach mogą być kupowane w dotychczasowym trybie, tj. za pośrednictwem Działu Aparatury Naukowej, ale taki zakup będzie wymagał dodatkowego uzasadnienia i decyzji Komisji do weryfikacji zapotrzebowania na sprzęt komputerowy w konfiguracji specjalnej.

Zapotrzebowania na konfiguracje specjalne należy składać do DAN za pośrednictwem systemu Sezam, do zapotrzebowania należy dołączyć uzasadnienie na formularzu: uzasadnienie-komputery

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na "Sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego" złożyła firma Suntar (treść zamówienia).

W najbliższym czasie planowane jest zawarcie umowy.

Po zamieszczeniu szczegółowej specyfikacji sprzętu rozpoczniemy zbieranie zamówień na nowe konfiguracje.