Studenci i doktoranci - ustawienia serwerów SMTP i POP/IMAP

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

serwer adres SMTP POP/IMAP
student.umk.pl @stud.umk.pl,
@stud.uni.torun.pl
student.umk.pl,
smtp.stud.umk.pl
student.umk.pl,
pop.stud.umk.pl,
imap.stud.umk.pl
student.umk.pl @doktorant.umk.pl student.umk.pl,
smtp.doktorant.umk.pl
student.umk.pl,
pop.doktorant.umk.pl,
imap.doktorant.umk.pl
  • W konfiguracji serwera poczty wychodzącej niezbędne jest ustawienie:
    • "serwer wymaga uwierzytelnienia",
    • "używaj tej samej nazwy użytkownika i hasła, co dla poczty wchodzącej".
  • Zaleca się, by serwer poczty używał bezpiecznego połączenia (w szczególności dotyczy to komputerów zlokalizowanych poza siecią UMK) - służy do tego opcja
    • "serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL".
  • Zaleca się stosowanie wysyłania przez port 465 (smtps) zamiast 25.
  • Zaleca się, by usługi IMAP i POP korzystały z bezpiecznego połączenia (port 993, zamiamiast 143 dla IMAP; port 995 zamiast 110 dla POP3).