RODO - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Ta strona ma podstrony.
Podstrony

Podstrony

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

(Przekierowano z PDO)

Na tej stronie zgromadzone są ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników w związku z korzystaniem z centralnych usług informatycznych prowadzonych przez UMK.

  1. We wszystkich opisanych procesach przetwarzania danych osobowych Administratorem Danych Osobowych użytkownika jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń; tel. centr.: +48 56 611-40-10, fax: +48 56 654-29-44
  2. W niektórych z procesów występuje przekazanie danych poza UMK, te przypadki są wyraźnie zaznaczone w opisach szczegółowych.
  3. Jeżeli usługi są dostępne przez przeglądarkę internetową i przetwarzają dane osobowe w specyficzny sposób, to informacja o tym znajduje się w Polityce Prywatności usługi, dostępnej ze strony głównej tej usługi.
  4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownika, a w szczególności w kwestii realizacji przysługujących praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UMK pod nr tel.: +48 56 611-27-42 na adres email: abi@umk.pl lub listownie pod wyżej wskazany adres, z dopiskiem: "IOD".

Usługi realizowane z użyciem konta użytkownika w Sieci Komputerowej UMK

Zasady korzystania z kont użytkownika reguluje Polityka Bezpieczeństwa SK UMK (dostępny jest też wyciąg przepisów dotyczących bezpośrednio użytkowników)

Szczegółowe informacje na temat usług

Usługi dla osób nieposiadających kont użytkownika w Sieci Komputerowej UMK