Sieć bezprzewodowa konferencja

Ta strona ma podstrony.
Podstrony

Podstrony

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


  1. Sieć bezprzewodowa konferencja jest dostępna na terenie toruńskiego kampusu UMK i jest przeznaczona do obsługi użytkowników biorących udział w krótkich wydarzeniach organizowanych na terenie UMK, np konferencji oraz obsługi gości korzystających z usług hotelowych UMK.
  2. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu umożliwienie reagowania na sytuacje awarii bądź zgłaszanych problemów.
  3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń; tel. centr.: +48 56 611-40-10, fax: +48 56 654-29-44
  4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownika, a w szczególności w kwestii realizacji przysługujących praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UMK pod nr tel.: +48 56 611-27-42 na adres email: abi@umk.pl lub listownie pod wyżej wskazany adres, z dopiskiem: "IOD".
  5. Dostęp do sieci konferencja jest realizowany poprzez indywidualne identyfikatory i hasła przekazywane przez organizatorów konferencji, obsługę gości hotelowych lub portal obsługujący konferencję.
  6. Indywidualne dane logowania służą wyłącznie zapewnieniu ochrony sieci. W logach systemowych odnotowywane są wyłącznie informacje o momencie zalogowania, ale nie o adresie MAC urządzenia użytkownika, a zatem nie istnieje możliwość analizowania ruchu sieciowego generowanego przez urządzenia użytkownika.
  7. Logi są kasowane po upływie 30 dni.