Korzystanie z przekazanych przez użytkowników informacji kontaktowych (numer prywatnego telefonu komórkowego)

Ta strona ma podstrony.
Podstrony

Podstrony

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

W szeregu przypadków np. na etapie zakładania konta, wnioskowania o domenę internetową, zgłaszania potrzeby wykonania usługi serwisowej itp. niezbędne jest podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

Przekazanie takiego numeru może nastąpić przez formularz wniosku lub podczas zgłaszania problemu lub zapotrzebowania na usługę serwisową (telefonicznie bądź przez e-mail).

Pracownicy UCI będą korzystali z podanego numeru telefonu wyłącznie w związku ze sprawą, której dotyczy wniosek lub zgłoszenie. Numer ten nie będzie przekazywany dalej, a w przypadku zakończenia obsługi konkretnej sprawy, zakończenia świadczenia usługi lub likwidacji konta, będzie wymazywany.