Konto - porady

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Spis treści

Usługi autoryzowane

Posiadacze kont na serwerze ogólnouczelnianym mają autoryzowany dostęp do szeregu usług oferowanych za pomocą interfejsu WWW:

Porady

Zapomniałem hasła - co zrobić?

Procedura ustawienia nowego hasła:

  • pobranie i wypełnienie wniosku o zmianę hasła dla konta
  • w przypadku kont funkcyjnych wymagane jest uzyskanie podpisu i pieczątki imiennej kierownika jednostki
  • dostarczenie wniosku do UCI - pocztą wewnętrzną lub osobiście (p. 206, Dział Sieci Uniwersyteckiej UCI, Plac Rapackiego 1).

W jaki sposób można zmienić hasło do konta?

Hasło do konta można zmienić poprzez formularz WWW.

W jaki sposób można sprawdzić wielkość konta?

Wielkość konta można sprawdzić używając formularza WWW.

W jaki sposób sprawdzić jakie mam aliasy pocztowe?

Aktualne adresy pocztowe można sprawdzić używając formularza WWW

Jak skopiować pliki na konto na serwerze lub pobrać je z niego?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronach Kopiowanie i pobieranie plików z serwera.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do bazy danych MySQL?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronach Usługa SQL.

W jaki sposób można odzyskać pliki/pocztę z kopii zapasowej?

W przypadku skasowania ważnych plików lub korespondencji, istnieje możliwość ich odzyskania z wykonywanych codziennie kopii zapasowych obejmujących dwa ostatnie tygodnie. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres dsu@uci.umk.pl z informacją określającą co należy odzyskać.

Dostęp do sieci bezprzewodowej 

W ramach projektu eduroam w budynkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został udostępniony system swobodnego dostępu do Internetu. Za jego pomocą każdy pracownik i student UMK może uzyskać dostęp do sieci przy pomocy karty bezprzewodowej lub poprzez specjalnie oznakowane gniazdko sieciowe. W pierwszym etapie realizacji projektu sieć radiowa została udostępniona w budynkach Collegium Maximum, Biblioteki Uniwersyteckiej, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W kolejnych etapach zasięg sieci radiowej bedzie rozszerzany na kolejne budynki Uniwersytetu.

Każdy pracownik UMK posiadający konto na jednym z serwerów UMK i dysponujący komputerem z kartą WiFi może korzystać z sieci bezprzewodowej udostępnionej na UMK w ramach projektu eduroam. Opis konfiguracji komputera dostępny jest na stronach https://www.uci.umk.pl/index.php/eduroam:Pracownicy.

Czy z konta pocztowego mogę wysyłać dowolną liczbę wiadomości? (limit wiadomości)

Nie. Jeśli planujesz wysłać powyżej 450 wiadomości w ciągu dnia, skontaktuj się z Działem Sieci Uniwersyteckiej (dsu@umk.pl) i w wiadomości poinformuj nas o tym fakcie. Zdecydujemy czy wpisać Twój adres tymczasowo na białą listę nadawców.

Powodem ograniczenia jest ochrona przed rozsyłaniem spamu.