Kopiowanie plików na serwer i pobieranie ich z niego

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Sposoby transferu plików

Transferu plików pomiędzy serwerem a lokalnym komputerem można dokonać używając protokołu:

  • ftp - tylko dla klientów w sieci UMK
  • sftp (zapewniającego szyfrowana transmisję) - dla klientów w sieci UMK i spoza niej

W tym celu można skorzystać z:

  • menadżera plików w interfejsie IMP (instrukcja),
  • darmowego programu WinSCP (pobierzinstrukcja),
  • innych programów implementujących protokół SSH,
  • dowolnego programu implementującego protokół FTP lub wbudowanego w system operacyjny (tylko wewnątrz sieci UMK).

Nazwy serwerów FTP/SFTP

serwer
pracownik UMK puma.uci.umk.pl
student UMK student.umk.pl
gość UMK puma.uci.umk.pl