Usługa SQL

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Spis treści

Co to jest usługa SQL? 

Usługa SQL jest to umożliwienie pracownikom, studentom i instytucjom UMK dostępu do bazy SQL w celu wykorzystania jej do własnych potrzeb, np. do przechowywania i zarządzania danymi z poziomu stron WWW. 
Usługa ma na celu dostarczenie użytkownikom sieci UMK zaplecza bazodanowego głównie dla potrzeb usprawnienia i wzbogacenia własnych serwisów WWW. 
Udostępnianiem i utrzymaniem baz klientów zajmuje się Uniwersyteckie Cetrum Informatyczne UMK.

Włączenie usługi 

Aby uzyskać dostęp do własnej bazy SQL na serwerze UCI należy zgłosić zapotrzebowanie na bazę emailem pod adres dsu@umk.pl
Przy zgłaszaniu prośby emailem konieczne jest wysłanie wiadomości z konta na serwerze UMK.

Uwaga: W przypadku zapotrzebowania na bazę tymczasową, przeznaczoną na zajęcia np. z publikacji stron WWW, prosimy o korzystanie z usługi Laboratorium WWW Uniwesyteckiego Centrum Informatycznego, która pozwala na samodzielne założenie czasowej bazy MySQL i konta FTP.

Szczegóły techniczne 

Bazy danych przechowywane są na serwerach:

  • mysql-3.umk.pl port 3306 (dla pracowników - MySQL wer. 5.5.x)
  • mysql-2.umk.pl port 3306 (dla pracowników - MySQL wer. 5.x)
  • mysql.umk.pl port 3306 (dla pracowników - MySQL wer. 4.x)
  • mysql.stud.umk.pl port 3306 (dla studentów - MySQL wer. 5.x)
  • mysql.stud.umk.pl port 3307 (dla studentów - MySQL wer. 4.x)

Używanym oprogramowianiem jest serwer baz danych MySQL (http://www.mysql.com). Po włączeniu usługi użytkownik otrzymuje standardowo dostęp do jednej przygotowanej indywidualnie dla niego bazy SQL-owej, w obrębie której zakłada własne tabele. W tym celu zostają założone i udostępnione 3 konta użytkowe na serwerze SQL o różnym stopniu uprawnień. 
Przykład 
Dla przykładu załóżmy, że Wydział Architektury UMK posiada na serwerze UCI bazę o nazwie arch . Do obsługi bazy utworzeni zostali użytkownicy MySQL: 

arch sql user użytkownik uprawniony tylko do przeglądania zawartości bazy
arch sql update użytkownik uprawniony do dopisywania danych i usuwania danych z bazy
arch sql admin użytkownik uprawniony do administracji bazą (dodawania i usuwania tabel, pól w tabelach itp.)
Szczegółowe informacje na temat uprawnień poszczególnych użytkowników w nomenklaturze MySQL znajdują się MySQL - uprawnienia.

Korzystanie z usługi 

W celu założenia tabel we własnej bazie i umieszczenia w nich danych można użyć dowolnego programu klienckiego zgodnego z MySQL. W najprostszym przypadku (jeśli posiadamy konto na serwerze uniwersyteckim (Puma lub Student)), po zalogowaniu się na konto, można skorzystać ze standardowego klienta MySQL o nazwie mysql. Znajduje się on w katalogu /opt/local/mysql/bin . 
Wiele gotowych graficznych programów klienckich pod różne systemy operacyjne można znaleźć na stronie http://sunsite.icm.edu.pl/mysql/downloads 
Następnie, gdy mamy już utworzoną i wypełnioną danymi bazę, należy umieścić odwołania do niej na sronach WWW. 
Przykłady kodu w PHP i Perlu ilustrujące łączenie się z bazą, pobieranie danych z bazy i wyświetlanie ich na stronie WWW itp. znajdują się MySQL - przykłady.

Problemy z usługą 

Wszelkie problemy związane z usługą należy zgłaszać pod adres psu@uci.umk.pl.