Studenci i doktoranci - zakładanie konta

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Każdy student i doktorant UMK ma obowiązek posiadania konta na centralnym serwerze kont administrowanym przez UCI.

Zakładanie konta osobistego

  • z formularza WWW
Chcesz założyć konto - kliknij tutaj

Uwaga. Za pomocą powyższego formularza mogą założyć konto doktoranta jedynie te osoby, które zostaną znalezione w bazie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS. Baza ta nie zawiera obecnie danych wszystkich doktorantów na UMK. Jeśli Twoje dane nie zostaną wyszukane lub jeśli nie dysponujesz numerem albumu legitymacji studenckiej na studiach doktoranckich, prosimy o kontakt z macierzystym dziekanatem lub założenie konta tradycyjną drogą.

  • w Pracowni Doradztwa i Obsługi Użytkowników UCI (BU, p.71) po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

Zakładanie konta funkcyjnego

Organizacje studenckie i samorządowe oraz studenckie koła naukowe mają uprawnienia do posiadania konta funkcyjnego.
Procedura zakładania konta funkcyjnego:

  • pobranie i wypełnienie wniosku o założenie konta funkcyjnego (wersja pdfwersja doc)
  • uzyskanie podpisu i pieczątki imiennej dziekana, prodziekana lub prorektora UMK
  • dostarczenie wniosku do UCI - osobiście (BU, p. 71) lub pocztą wewnętrzną na adres Pracownia Doradztwa i Obsługi Użytkowników UCI ul. Pl. Rapackiego 1 (w tym przypadku konieczne jest podanie we wniosku telefonu kontaktowego).