Łukasz Zygmański

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

specjalista informatyk: mgr Łukasz Zygmański
pok.: 206
tel.: 56 611-2736
e-mail: vins@umk.pl