Certyfikaty osobiste: Różnice pomiędzy wersjami

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

(Utworzył nową stronę „Uczelniane Centrum Informatyczne na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum PIONIER (PCSS) w ramach usługi TCS (ang. Terena Certificate Service) pośredniczy w nieodp...”)
 
m
 
(Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
Uczelniane Centrum Informatyczne na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum PIONIER (PCSS) w ramach usługi TCS (ang. Terena Certificate Service) pośredniczy w nieodpłatnym pozyskiwaniu certyfikatów nadawanych przez urząd certyfikujący Comodo CA Limited.
+
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum PIONIER (PCSS) w ramach usługi TCS (ang. Terena Certificate Service) pośredniczy w nieodpłatnym pozyskiwaniu certyfikatów wydawanych przez urząd certyfikujący Sectigo.
  
Pracownicy UMK zatrudnieni na umowę o pracę mogą występować o certyfikaty personalne, służące do podpisywania poczty elektronicznej (także szyfrowania). Certyfikaty te nie są certyfikatami kwalifikowanymi w myśl polskiego prawa, ale tym niemniej są weryfikowane przez wszystkie popularne programy pocztowe. Osoba ubiegająca się o certyfikat personalny zobowiązana jest podać identyfikujący ją adres poczty elektronicznej w domenie umk.pl (dotyczy także poddomen mat.umk.pl, fizyka.umk.pl, law.umk.pl, chem.umk.pl, econ.umk.pl). 
+
Pracownicy UMK zatrudnieni na umowę o pracę mogą występować o certyfikaty personalne, służące do podpisywania poczty elektronicznej (także szyfrowania). Certyfikaty te nie są certyfikatami kwalifikowanymi w myśl polskiego prawa, ale tym niemniej są weryfikowane przez wszystkie popularne programy pocztowe. Osoba ubiegająca się o certyfikat personalny zobowiązana jest podać identyfikujący ją adres poczty elektronicznej w domenie umk.pl (dotyczy także poddomen mat.umk.pl, fizyka.umk.pl, law.umk.pl, chem.umk.pl). Certyfikat będzie wystawiony na podany adres email.
  
 
===Procedura pozyskiwania certyfikatu personalnego===
 
===Procedura pozyskiwania certyfikatu personalnego===
# Wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: [https://tcs.pionier.gov.pl/apply_personal_cert/1/UMK/ https://tcs.pionier.gov.pl/apply_personal_cert/1/UMK/]. <br />Uwaga: złożenie wniosku jest możliwe tylko za pomocą przeglądarki Firefox bądź Internet Explorer.
+
# Prosimy o przesłanie w mailu (o temacie "Prośba o wystawienie certyfikatu osobistego") na adres [mailto:dsu@umk.pl?subject=Pro%C5%9Bba%20o%20wystawienie%20certyfikatu%20osobistego dsu@umk.pl] imienia, nazwiska oraz adresu mailowego osoby wnioskującej o certyfikat. Po otrzymaniu maila zostaną zweryfikowane uprawnienia na podstawie spisu pracowników UMK oraz bazy bazy pracowników. W przypadku wątpliwości może być niezbędne osobiste potwierdzenie tożsamości, bądź potwierdzenie przełożonego pracownika wnioskującego o certyfikat.
# Osoba składająca wniosek otrzyma e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku wraz z danymi formularza. E-mail ten należy wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do UCI (pok. 206 lub 210, w dni robocze w godz 8-15) bądź przekazać przez dyżurnego UCI (tel. 611-27-27). <br />W celu potwierdzenia tożsamości należy obowiązkowo okazać dowód tożsamości osobie, której jest przekazywany wniosek.
+
# Po poprawnej weryfikacji danych, osoba składająca wniosek otrzyma mailem odnośnik do strony, przy pomocy której zostanie wygenerowany certyfikat.  
# Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z odnośnikiem do strony, z której można pobrać wygenerowany certyfikat. <br />Uwaga: certyfikat należy pobrać na tym samym komputerze i za pomocą tej samej przeglądarki, z której był przesyłany formularz w kroku 1. <br />Certyfikat zostanie zainstalowany w przeglądarce. Chcąc użyć certyfikatu w np. kliencie pocztowym należy zrobić jego kopię zapasową a następnie zaimportować w innym programie.
+
  
  
 
W razie problemów prosimy o kontakt pod numerem tel. 611-27-27. 
 
W razie problemów prosimy o kontakt pod numerem tel. 611-27-27. 
  
'''[http://www.uci.umk.pl/pracownicy/CertyfikatyTCS/instrukcja Instrukcja instalacji certyfikatu personalnego w programie pocztowym]'''.
+
====Zobacz również:====
 +
* '''[[Instrukcja instalacji certyfikatu personalnego w programie pocztowym]]'''
 +
* '''[[Instalacja certyfikatu personalnego w serwisie pocztowym UMK]]'''
 +
* '''[[Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu personalnego na przykładzie przeglądarki Mozilla Firefox]]'''
 +
 
 +
[[Kategoria:Pracownicy]]
 +
 
 +
[[Kategoria:Pracownicy]]
 +
[[Kategoria:Poczta]]

Aktualna wersja na dzień 11:34, 24 paź 2023

Uniwersyteckie Centrum Informatyczne na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum PIONIER (PCSS) w ramach usługi TCS (ang. Terena Certificate Service) pośredniczy w nieodpłatnym pozyskiwaniu certyfikatów wydawanych przez urząd certyfikujący Sectigo.

Pracownicy UMK zatrudnieni na umowę o pracę mogą występować o certyfikaty personalne, służące do podpisywania poczty elektronicznej (także szyfrowania). Certyfikaty te nie są certyfikatami kwalifikowanymi w myśl polskiego prawa, ale tym niemniej są weryfikowane przez wszystkie popularne programy pocztowe. Osoba ubiegająca się o certyfikat personalny zobowiązana jest podać identyfikujący ją adres poczty elektronicznej w domenie umk.pl (dotyczy także poddomen mat.umk.pl, fizyka.umk.pl, law.umk.pl, chem.umk.pl). Certyfikat będzie wystawiony na podany adres email.

[edytuj] Procedura pozyskiwania certyfikatu personalnego

  1. Prosimy o przesłanie w mailu (o temacie "Prośba o wystawienie certyfikatu osobistego") na adres dsu@umk.pl imienia, nazwiska oraz adresu mailowego osoby wnioskującej o certyfikat. Po otrzymaniu maila zostaną zweryfikowane uprawnienia na podstawie spisu pracowników UMK oraz bazy bazy pracowników. W przypadku wątpliwości może być niezbędne osobiste potwierdzenie tożsamości, bądź potwierdzenie przełożonego pracownika wnioskującego o certyfikat.
  2. Po poprawnej weryfikacji danych, osoba składająca wniosek otrzyma mailem odnośnik do strony, przy pomocy której zostanie wygenerowany certyfikat.


W razie problemów prosimy o kontakt pod numerem tel. 611-27-27. 

[edytuj] Zobacz również: