Instrukcja instalacji certyfikatu personalnego w programie pocztowym

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Instalacja certyfikatu personalnego w kliencie pocztowym na podstawie programu Mozilla Thunderbird

 • Wybieramy z menu "Edycja" -> "Konfiguracja kont", bądź z lewego menu klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz adres email i wybieramy "Ustawienia".
Poczta-cert1.png
 • Klikamy "Szyfrowanie "end-to-end" a następnie "Zarządzaj certyfikatami S/MIME".
Poczta-cert3.png
 • W oknie Menedżera Certyfikatów wybieramy zakładkę "Użytkownik" a następnie "Importuj".
Poczta-cert4.png
 • Wskazujemy zapisany na komputerze plik p12 z certyfikatem osobistym i klikamy "Otwórz".
Poczta-cert5.png
 • Wprowadzamy hasło zabezpieczające certyfikat, które ustawiliśmy podczas generowania certyfikatu.
Poczta-cert6.png
 • Potwierdzamy klikając "OK" w oknie Menedżera Certyfikatów.
Poczta-cert7.png
 • Następnie ponownie w oknie "Konfiguracji Kont" w sekcji S/MIME w polu "Certyfikat osobisty do podpisywania cyfrowego" klikamy "Wybierz" i wskazujemy certyfikat, który zaimportowaliśmy. Klikamy "OK".
Poczta-cert8.png
Poczta-cert9.png
 • W oknie, które się pojawi klikamy "Tak" aby potwierdzić chęć użycia tego samego certyfikatu w przypadku szyfrowania wiadomości.
Poczta-cert10.png
 • W tej samej sekcji zaznaczamy Domyślne ustawienia wysyłania wiadomości, uaktywniając pole "Wyłącz szyfrowanie nowych wiadomości" i zaznaczamy "Podpisz nieszyfrowane wiadomości".
Poczta-cert11.png
 • W ten sposób wysłane wiadomości będą domyślnie podpisane cyfrowo. W oknie nowej wiadomości w zakładce S/MIME widać domyślnie zaznaczone pole "Podpisz cyfrowo". Jeśli jest potrzeba można dodatkowo zaznaczyć "Zaszyfruj".
Poczta-cert14.png
 • Jeśli wiadomość została podpisana to widać to po ikonce z napisem "S/MIME" w nagłówkach wiadomości (można wysłać sobie testową wiadomość aby to sprawdzić)
Poczta-cert12.png

a po kliknięciu tej ikonki widać dokładne informacje dotyczące podpisu.

Poczta-cert13.png

Zobacz również