Instrukcja instalacji certyfikatu personalnego w programie pocztowym

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Spis treści


Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu personalnego na przykładzie przeglądarki Mozilla Firefox

Uwaga: Tworzenie kopii zapasowej możesz pominąć jeśli posiadasz już plik z certyfikatem P12.

 • Otwieramy przeglądarkę i wybieramy z menu "Preferencje" -> "Prywatność i bezpieczeństwo". 
  Odnajdujemy sekcję "Bezpieczeństwo" -> "Certyfikaty" i klikamy "Wyświetl certyfikaty".
Digicert04.png
 • W zakładce "Użytkownik" pojawi się zainstalowany certyfikat personalny, jeśli będzie ich więcej to wybieramy ten z Organizacji TERENA i klikamy przycisk "Kopia zapasowa".
Digicert05.png
 • W polu "Nazwa pliku" podajemy nazwę pod jaką zostanie zapisany plik z certyfikatem i klikamy "Zapisz".
Instrukcja instalacji TCS3.png
 • Dwukrotnie wprowadzamy wybrane przed siebie hasło, które zabezpieczy certyfikat przed niepowołanym dostępem i klikamy "OK". 
  Hasło to będzie trzeba podać podczas importowania certyfikatu w innym programie. Dlatego należy go zapisać lub zapamiętać. W przypadku niemożności odtworzenia hasła zawsze można ponownie zrobić kopię zapasową certyfikatu w przeglądarce, jeśli nie został tam skasowany.
Instrukcja instalacji TCS4.png
 • Ponownie potwierdzamy przyciskiem "OK" zakończenie procesu tworzenia kopii zapasowwej pliku.
Instrukcja instalacji TCS5.png

Instalacja certyfikatu personalnego w kliencie pocztowym na podstawie programu Mozilla Thunderbird

 • Wybieramy z menu "Narzędzia" -> "Konfiguracja kont", bądź z lewego menu klikamy na nasz adres email i w głownym oknie konfiguracyjnym wybieramy "Wyświetl ustawienia dla tego konta".
Instrukcja instalacji TCS6.png
 • Klikamy "Zabezpieczenia" a następnie "Wyświetl certyfikaty".
Instrukcja instalacji TCS7.png
 • W zakładce "Użytkownik" klikamy "Importuj".
Instrukcja instalacji TCS8.png
 • Wskazujemy na plik z kopią zapasową certyfikatu, który zapisaliśmy w poprzednich krokach i klikamy "Otwórz".
Instrukcja instalacji TCS9.png
 • Podajemy hasło, które chroni nasz certyfikat i klikamy "OK".
Instrukcja instalacji TCS10.png
 • Otworzone zostanie okno z danymi naszego certyfikatu, potwierdzamy klikając "OK".
Instrukcja instalacji TCS11.png
 • Do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości będziemy używać tego samego certyfikatu, dlatego klikamy "Tak" w pojawiającym się oknie dialogowym.
Instrukcja instalacji TCS12.png
 • Widzimy wypełnione pola dotyczące certyfikatu do podpisywania oraz szyfrowania wiadomości, kończymy konfigurację klikając "OK".
Instrukcja instalacji TCS13.png
 • Potwierdzeniem faktu, że wysłana wiadomość będzie podpisana cyfrowo jest ikona zapieczętowanej koperty w prawym dolnym rogu okna tworzenia wiadomości.
Instrukcja instalacji TCS14.png

Podobnie otrzymana przez nas wiadomość jest podpisana cyfrowo jeśli widzimy w jej oknie tę samą ikonę zapieczętowanej koperty.

Instrukcja instalacji TCS15.png

Jeśli chcemy zaszyfrować dodatkowo wiadomość należy wybrać z menu "Opcje"-> "Zaszyfruj tę wiadomość" w oknie tworzenia nowej wiadomości.

Zobacz również