Instalacja certyfikatu personalnego w serwisie pocztowym UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Spis treści


Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu personalnego na przykładzie przeglądarki Mozilla Firefox

Uwaga: Tworzenie kopii zapasowej możesz pominąć jeśli posiadasz już plik z certyfikatem P12.

  • Otwieramy przeglądarkę i wybieramy z menu "Preferencje" -> "Prywatność i bezpieczeństwo". 
    Odnajdujemy sekcję "Bezpieczeństwo" -> "Certyfikaty" i klikamy "Wyświetl certyfikaty".
Digicert04.png
  • W zakładce "Użytkownik" pojawi się zainstalowany certyfikat personalny, jeśli będzie ich więcej to wybieramy ten z Organizacji TERENA i klikamy przycisk "Kopia zapasowa".
Digicert05.png
  • W polu "Nazwa pliku" podajemy nazwę pod jaką zostanie zapisany plik z certyfikatem i klikamy "Zapisz".
Instrukcja instalacji TCS3.png
  • Dwukrotnie wprowadzamy wybrane przed siebie hasło, które zabezpieczy certyfikat przed niepowołanym dostępem i klikamy "OK". 
    Hasło to będzie trzeba podać podczas importowania certyfikatu w innym programie. Dlatego należy go zapisać lub zapamiętać. W przypadku niemożności odtworzenia hasła zawsze można ponownie zrobić kopię zapasową certyfikatu w przeglądarce, jeśli nie został tam skasowany.
Instrukcja instalacji TCS4.png
  • Ponownie potwierdzamy przyciskiem "OK" zakończenie procesu tworzenia kopii zapasowwej pliku.
Instrukcja instalacji TCS5.png

Instalacja certyfikatu personalnego w serwisie pocztowym UMK

Aby korzystać z możliwości cyfrowego podpisywania wiadomości certyfikatem osobistym w serwisie pocztowym UMK należy zalogować się do serwisu i wybrać w menu z lewej strony "Poczta":

Cert poczta www 01.png

Następnie z górnego menu wybieramy "Opcje":

Cert poczta www 02.png

W bloku "Inne opcje" wybieramy "Opcje S/MIME":

Cert poczta www 03.png

Oba pola wyboru (checkbox'y) w bloku "Opcje S/MIME" powinny być zaznaczone, po czym w bloku "Twoje certyfikaty publiczny/prywatny S/MIME" klikamy "Importuj parę kluczy":

Cert poczta www 04.png

Wybieramy nasz plik z certyfikatem P12, w polu "Hasło" podajemy hasło do certyfikatu, następnie klikamy "Importuj klucz":

Cert poczta www 05.png

Po zaimportowaniu certyfikatu możemy ustawić domyślne podpisywanie wiadomości wysyłanych przez serwis pocztowy UMK. W tym celu w panelu "Opcje" w bloku "Opcje wiadomości" wybieramy "Tworzenie wiadomości":

Cert poczta www 06.png

Jako domyślny sposób szyfrowania wysłanych wiadomości wybieramy "Podpisz wiadomość przy użyciu S/MIME":

Cert poczta www 07.png

Zapisujemy nasz wybór klikając "Zapisz opcje":

Cert poczta www 08.png

Od tej pory, podczas tworzenia nowej wiadomości, w polu "Opcje szyfrowania" będzie domyślnie zaznaczona opcja podpisywania wiadomości:

Cert poczta www 09.png

Odbiorca podpisanej przez nas wiadomości będzie w stanie zweryfikować nadawcę (poniżej przykładowa podpisana wiadomość):

Cert poczta www 10.png

Zobacz również