Konto dla pracowników na serwerze UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Ważne
Zgodnie z par. 12 Polityki bezpieczeństwa SK UMK, zobowiązuje się wszystkich pracowników UMK do korzystania ze służbowych adresów e-mail podczas prowadzenia elektronicznej korespondencji służbowej.