Ogólne informacje

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zgodnie z Regulaminem korzystania z Sieci Komputerowej UMK prawo do posiadania bezpłatnego konta na Uczelnianym Serwerze przysługuje wszystkim pracownikom UMK.

Korzyści wynikające z posiadania konta na serwerze UMK

  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • możliwość posiadania własnej strony WWW,
  • dostęp do informacji o przebiegu studiów (USOS),
  • dostęp do internetowego systemu wspomagania nauczania Moodle (usługa prowadzona przez UCNTN),
  • korzystanie z sieci bezprzewodowej na terenie UMK,
  • dostęp spoza terenu UMK do czasopism elektronicznych prenumerowanych przez Uczelnię.

Elektroniczna korespondencja służbowa

Zgodnie z par. 12 Polityki bezpieczeństwa SK UMK, zobowiązuje się wszystkich pracowników UMK do korzystania ze służbowych adresów e-mail podczas prowadzenia elektronicznej korespondencji służbowej.

Parametry konta (limit/quota konta)

katalog domowy 250 MB
skrzynka pocztowa 3072 MB
rozmiar jednorazowej przesyłki 30 MB