Konfiguracja programu Outlook Express

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Spis treści

Konfiguracja Outlook Express do pracy z protokołami POP3 i SMTP

(Wersja obrazkowa - kliknij tutaj)

 1. Po uruchomieniu programu z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Konta".
 2. Z opcji "Dodaj" wybieramy "Poczta".
 3. W polu "Nazwa wyświetlana" wpisujemy swoje imię i nazwisko. Dane te będą pojawiać się w polu nadawcy wysyłanej poczty.
 4. W polu "Adres e-mail" wpisujemy identyfikator konta połączony z nazwą domeny "@twoja.domena.pl" (*), czyli na przykład "anowak@twoja.domena.pl".
 5. Jako protokół obsługi poczty przychodzącej wybieramy POP3. W polu "Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP)" wpisujemy twoj.serwer.pl (*), a w polu"Serwer poczty wychodzącej (SMTP)" wpisujemy twoj.serwer.pl (*).
 6. W polu "Nazwa konta" wpisujemy login używanego konta, następnie hasło do niego i zaznaczamy pole "Zapamiętaj hasło". Uwaga! Hasła nie należy zapamiętywać na komputerach ogólnie dostępnych, np. w kawiarenkach internetowych. Zwracamy także uwagę na to, aby pole "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła" nie było zaznaczone.
 7. Potwierdzamy wybór ustawień klikając "Zakończ".
 8. W ten sposób powracamy do okna "Konta internetowe". Po przejściu do zakładki "Poczta" wybieramy nowo dodane konto i klikamy "Właściwości".
 9. W zakładce "Serwery" zaznaczamy opcję "Serwer wymaga uwierzytelniania" i klikamy "Ustawienia".
 10. W nowym oknie, które się pojawi, zaznaczamy opcję "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej" i klikamy "OK".
 11. W zakładce "Zaawansowane" sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola "Poczta wychodząca (SMTP)" powinien być wybrany port 25, a dla pola"Poczta przychodząca (POP3)" port 110. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję "Pozostaw kopie wiadomości na serwerze" oraz ustawić odpowiednią ilość dni w polu"Usuń z serwera po upływie". Uwaga! Zbyt długi czas przechowywania poczty na serwerze może prowadzić do przepełnienia skrzynki pocztowej.
 12. Potwierdzamy dokonane zmiany klikając "Zastosuj" i zamykamy kolejne okna klikając "OK" i "Zamknij".

Konfiguracja Outlook Express do pracy z protokołami POP3s i SMTPs 

(Wersja obrazkowa - kliknij tutaj)

Proces konfiguracji programu Outlook Express do korzystania z poczty przy pomocy protokołów POP3 oraz SMTP i połączenia szyfrowanego kodowaniem SSL przebiega podobnie jak w przypadku konfiguracji przy użyciu protokołów POP3 oraz SMTP bez szyfrowania. Jedyną różnicą jest wybranie w punkcie 11 opcji "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL" i dopilnowanie ustawienia odpowiednich portów. Dla pola "Poczta wychodząca (SMTP)" powinien być wybrany port 465, a dla pola "Poczta przychodząca (POP3)" port 995.

Konfiguracja Outlook Express do pracy z protokołami IMAP i SMTP 

(Wersja obrazkowa - kliknij tutaj)

 1. Po uruchomieniu programu z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Konta".
 2. Z opcji "Dodaj" wybieramy "Poczta".
 3. W polu "Nazwa wyświetlana" wpisujemy swoje imię i nazwisko. Dane te będą pojawiać się w polu nadawcy wysyłanej poczty.
 4. W polu "Adres e-mail" wpisujemy identyfikator konta połączony z nazwą domeny "@twoja.domena.pl" (*), czyli na przykład "anowak@twoja.domena.pl".
 5. Jako protokół obsługi poczty przychodzącej wybieramy IMAP. W polu "Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP)" wpisujemy twoj.serwer.pl (*), a w polu"Serwer poczty wychodzącej (SMTP)" wpisujemy twoj.serwer.pl (*).
 6. W polu "Nazwa konta" wpisujemy login używanego konta, następnie hasło do niego i zaznaczamy pole "Zapamiętaj hasło". Uwaga! Hasła nie należy zapamiętywać na komputerach ogólnie dostępnych, np. w kawiarenkach internetowych. Zwracamy także uwagę na to, aby pole "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła" nie było zaznaczone.
 7. Potwierdzamy wybór ustawień klikając "Zakończ".
 8. W ten sposób powracamy do okna "Konta internetowe". Po przejściu do zakładki "Poczta" wybieramy nowo dodane konto i klikamy "Właściwości".
 9. W zakładce "Serwery" zaznaczamy opcję "Serwer wymaga uwierzytelniania" i klikamy "Ustawienia".
 10. W nowym oknie, które się pojawi, zaznaczamy opcję "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej" i klikamy "OK".
 11. W zakładce "Zaawansowane" sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola "Poczta wychodząca (SMTP)" powinien być wybrany port 25, a dla pola"Poczta przychodząca (IMAP)" port 143.
 12. Przechodzimy do zakładki "IMAP" i w polu "Ścieżka folderu głownego" wpisujemy nazwę katalogu na przykład mail, w którym chcemy przechowywać dodatkowe foldery pocztowe. Katalog ten zostanie utworzony na serwerze w naszym katalogu domowym.
 13. Potwierdzamy dokonane zmiany klikając "Zastosuj" i zamykamy kolejne okna klikając "OK" i "Zamknij".

Konfiguracja Outlook Express do pracy z protokołami IMAPs i SMTPs 

(Wersja obrazkowa - kliknij tutaj)

Proces konfiguracji programu Outlook Express do korzystania z poczty przy pomocy protokołów IMAP oraz SMTP i połączenia szyfrowanego kodowaniem SSL przebiega podobnie jak w przypadku konfiguracji przy użyciu protokołów IMAP oraz SMTP bez szyfrowania. Jedyną różnicą jest wybranie w punkcie 11 opcji "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL" i dopilnowanie ustawienia odpowiednich portów. Dla pola "Poczta wychodząca (SMTP)" powinien być wybrany port 465, a dla pola "Poczta przychodząca (IMAP)" port 993.


* Wszystkie wystąpienia 'twoja.domena.pl' i 'twoj.serwer.pl' należy zastąpić nazwami zależnymi od serwera, z którego się korzysta. (Patrz też Ustawienia serwerów SMTP i POP