Konfiguracja Outlook Express do pracy z protokołami POP3 i SMTP (wersja obrazkowa)

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Program Outlook Express do korzystnia z poczty przy pomocy protokołu POP3 konfigurujemy następująco (*):

 1. Po uruchomieniu programu z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Konta".
  Pop3 1.gif
 2. Z opcji "Dodaj" wybieramy "Poczta".
  Pop3 2.gif
 3. W polu "Nazwa wyświetlana" wpisujemy swoje imię i nazwisko. Dane te będą pojawiać się w polu nadawcy wysyłanej poczty.
  Pop3 3.gif
 4. W polu "Adres e-mail" wpisujemy identyfikator konta połączony z nazwą domeny "@twoja.domena.pl" (*), czyli na przykład "anowak@twoja.domena.pl" (*). 
  Pop3 4.gif
 5. Jako protokół obsługi poczty przychodzącej wybieramy POP3. W polu "Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP)" wpisujemy twoj.serwer.pl (*), a w polu "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)" wpisujemy twoj.serwer.pl (*). 
  Pop3 5.gif
 6. W polu "Nazwa konta" wpisujemy login używanego konta, następnie hasło do niego i zaznaczamy pole "Zapamiętaj hasło". Uwaga! Hasła nie należy zapamiętywać na komputerach ogólnie dostępnych, np. w kawiarenkach internetowych. Zwracamy także uwagę na to, aby pole "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła" nie było zaznaczone. 
  Pop3 6.gif
 7. Potwierdzamy wybór ustawień klikając "Zakończ". 
  Pop3 7.gif
 8. W ten sposób powracamy do okna "Konta internetowe". Po przejściu do zakładki "Poczta" wybieramy nowo dodane konto i klikamy "Właściwości". 
  Pop3 8.gif
 9. W zakładce "Serwery" zaznaczamy opcję "Serwer wymaga uwierzytelniania" i klikamy "Ustawienia". 
  Pop3 9.gif
 10. W nowym oknie, które się pojawi, zaznaczamy opcję "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej" i klikamy "OK". 
  Pop3 10.gif
 11. W zakładce "Zaawansowane" sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola "Poczta wychodząca (SMTP)" powinien być wybrany port 25, a dla pola "Poczta przychodząca (POP3)" port 110. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję"Pozostaw kopie wiadomości na serwerze" oraz ustawić odpowiednią ilość dni w polu "Usuń z serwera po upływie". Uwaga! Zbyt długi czas przechowywania poczty na serwerze może prowadzić do przepełnienia skrzynki pocztowej. 
  Pop3 11.gif
 12. Potwierdzamy dokonane zmiany klikając "Zastosuj" i zamykamy kolejne okna klikając "OK" i "Zamknij".* Wszystkie wystąpienia 'twoja.domena.pl' i 'twoj.serwer.pl' należy zastąpić nazwami zależnymi od serwera, z którego się korzysta. (Patrz też Ustawienia serwerów SMTP i POP.)