Konfiguracja Outlook Express do pracy z protokołami IMAPs i SMTPs (wersja obrazkowa)

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Proces konfiguracji programu Outlook Express do korzystania z poczty przy pomocy protokołu IMAP i połączenia szyfrowanego kodowaniem SSL przebiega podobnie jak w przypadku konfiguracji przy użyciu protokołów IMAP oraz SMTP bez szyfrowania. Jedyną różnicą jest wybranie w punkcie 11 opcji "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL" i dopilnowanie ustawienia odpowiednich portów. Dla pola "Poczta wychodząca (SMTP)" powinien być wybrany port 465, a dla pola "Poczta przychodząca (IMAP)" port 993.
Imaps 11.gif