eduroam:Goście/guests

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Eduroam logo2.png

Dostęp do Internetu z komputerów przenośnych

nazwa sieci uwierzytelnianie szyfrowanie
eduroam WPA2 AES

Bezprzewodowa sieć eduroam na UMK jest fragmentem systemu ogólnoeuropejskiego, a zatem jeżeli Państwa instytucja jest również członkiem tego projektu i u siebie korzystacie Państwo z uwierzytelnionej łączności bezprzewodowej, to powinniście bez przeszkód podłączyć się na UMK.</span></span> Jeżeli w Państwa instytucji sieć bezprzewodowa ma identyfikator eduroam to podłaczenie na UMK nie powinno wymagać absolutnie żadnych zabiegów i powinno przebiec identycznie jak w Państwa instytucji. Najprawdopodobniej wystarczy włączyć notebooka i być w obszarze, gdzie nasza sieć jest dostępna. Jeżeli Państwa sieć domowa ma inny identyfikator, to na UMK, z listy dostępnych sieci, proszę wybrać sieć eduroam i skonfigurować dla niej uwierzytelnianie 802.1x, w identyczny sposób jak w swojej instytucji. Państwa dane uwierzytelniające zostaną przekazane bezpiecznym, szyfrowanym kanałem do Państwa serwera i na podstwawie odpowiedzi, którą od niego otrzymamy, uzyskacie Państwo dostęp do naszej sieci.

Włączenie się do sieci eduroam na UMK daje Państwu dostęp do Internetu, nie będziecie Państwo jednak mogli korzystać z części lokalnych zasobów UMK (na przykład do usług ograniczonych umową licencyjną). W przypadku gości pozostających na UMK przez czas dłuższy, sugerujemy założenie lokalnego konta na serwerze UMK.

Goście, którzych instytucja nie partycypuje w projekcie eduroam, muszą sobie założyć konto w sieci UMK, zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem sieci (więcej informacji na ten temat)

Internet access from mobile computers

Technical data of our network:

network name (SSID) authetication cipher
eduroam WPA2 AES

The wireless network eduroam at our University is a part of the pan-European system, hence if your home institution also participates in this project, and you use authenticated wireless access at home, then you should be able to connect to our network without problems. If your home network uses eduroam as its network identifier, then connecting to our network should be totally hassle free. Probably you will be connected as soon as you switch on your notebook (if you are in the area where our network is available). If your home network identifier is different then you will need to choose eduroam form the list of available wireless networks and counfigure the 802.1x access, in the same way as at your home institiution. Your authentication data will be sent over a secure, encrypted channel to your home authenication server, and and you will be granted access on the basis of its reply.

Access to the eduroam network will allow you to use the Internet but some local (licensed) facilities may be unavailable. If you are a longer-staying official guest of the University, then we suggest that you obtain a local account.