Goście - zakładanie konta

Kategorie

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zgodnie z Regulaminem Sieci Komputerowej UMK każdy gość Uniwersytetu ma prawo do posiadania konta na jednym z serwerów kont administrowanych przez UCI.

Procedura zakładania konta

  • pobranie i wypełnienie wniosku o założenie konta: wersja PDF wersja DOC (Przykładowo wypełniony wniosek )
  • uzyskanie podpisu i pieczątki imiennej kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej
  • gotowy wniosek prosimy przekazać do UCI - pocztą wewnętrzną UMK, osobiście (p. 206, Dział Sieci Uniwersyteckiej UCI, Plac Rapackiego 1) lub, w przypadku osób zamiejscowych, przesyłką pocztową.

Uwaga We wniosku, który nie zostanie dostarczony osobiście do UCI, koniecznie należy podać telefon kontaktowy.

Zmiana okresu ważności

W celu zmiany lub przedłużenia okresu ważności konta należy wypełnić wniosek (powyżej) o założenie konta z zaznaczeniem opcji, np. "o zmianę okresu ważności konta".

Collegium Medicum

Procedura zakładania konta na serwerze Collegium Medicum