Zakładanie poddomeny umk.pl

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Jednostkom organizacyjnym UMK oraz stowarzyszeniom i kołom studenckim przysługuje prawo do posiadania poddomen w domenie umk.pl.

Procedura zakładania poddomeny:

  • pobranie i wypełnienie wniosku o założenie poddomeny (wersja PDF wersja DOC ).
  • uzyskanie podpisu i pieczątki imiennej dziekana, rektora lub innej upoważnionej osoby wymienionej w Polityce bezpieczeństwa SK UMK §5.
  • dostarczenie wniosku do UCI - osobiście do Działu Sieci Uniwersyteckiej (p. 206 w budynku Collegium Maximum, pl. Rapackiego 1) lub pocztą wewnętrzną na adres "Sekretariat UCI ul. Pl. Rapackiego 1" (w obu przypadkach prosimy o podanie we wniosku telefonu kontaktowego).

Jeśli poddomena jest rejestrowana na potrzeby obsługi konferencji - zachęcamy do korzystania z przygotowanego przez UCI serwisu konferencyjnego.