Zakładanie poddomeny umk.pl

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Jednostkom organizacyjnym UMK oraz stowarzyszeniom i kołom studenckim przysługuje prawo do posiadania poddomen w domenie umk.pl.

Procedura zakładania poddomeny:

  • pobranie i wypełnienie wniosku o założenie poddomeny (wersja PDF wersja DOC ).
  • uzyskanie podpisu i pieczątki imiennej dziekana, rektora lub innej upoważnionej osoby wymienionej w Polityce bezpieczeństwa SK UMK §4.
  • dostarczenie wniosku do UCI - pocztą wewnętrzną na adres "Sekretariat UCI ul. Pl. Rapackiego 1" (w obu przypadkach prosimy o podanie we wniosku telefonu kontaktowego) lub osobiście do Działu Sieci Uniwersyteckiej (p. 206 w budynku Collegium Maximum, pl. Rapackiego 1).

Jeśli poddomena jest rejestrowana na potrzeby obsługi konferencji - zachęcamy do korzystania z przygotowanego przez UCI serwisu konferencyjnego.

Jeśli potrzebują Państwo strony, która umożliwia prezentację treści, plików, podstron i zdjęć, ale nie wymaga innych zaawansowanych funkcji systemu konferencyjnego to można skorzystać z Systemu Stron UCI (do wyboru na wniosku).