System konferencyjny

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uczelniane Centrum Informatyczne UMK przygotowało internetowy Serwis konferencyjny. Jest to oprogramowanie mające na celu wsparcie organizatorów konferencji. Umożliwia ono między innymi:

  • dostosowanie wyglądu strony internetowej dla potrzeb konkretnej konferencji,
  • obsługę wielojęzyczności,
  • budowę stron informacyjnych i modyfikację menu,
  • rejestrację użytkowników,
  • przesyłanie abstraktów,
  • obsługę opłat za konferencję,
  • recenzowanie abstraktów,
  • przygotowanie programu konferencji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Sytemu konferencyjnego prosimy o kontakt z Działem Zasobów Informacyjnych, 56 611-27-39.