Informacje:Projekty

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Wersja Vins (dyskusja | edycje) z dnia 14:23, 1 lip 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

W ramach prac rozwojowych, których celem jest analiza trendów, implementacja nowych rozwiązań, testowanie i wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, Uczelniane Centrum Informatyczne pracuje aktualnie nad następującymi projektami:

 • System dostępu do sieci bezprzewodowej - eduroam
  Od połowy roku 2004 UCI prowadzi prace nad stworzeniem ogólnouczelnianej sieci bezprzewodowej. Sieć ma służyć przede wszystkim pracownikom i studentom UMK i jest tworzona głównie na obszarach łatwo dostępnych (hole, czytelnie biblioteczne). Docelowo sieć powinna być dostępna we wszystkich budynkach UMK. Sieć uczelniana została zbudowana przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Dostęp do sieci jest realizowany poprzez wstępne uwierzytelnianie użytkownika, transmisja bezprzewodowa jest szyfrowana indywidualnymi kluczami. Bezprzewodowa sieć UMK jest pierwszą w Polsce, działającą w ramach projektu eduroam. Dzięki temu pracownicy i studenci UMK mogą korzystać z sieci bezprzewodowej również na terenie innych instytucji. UCI koordynuje projekt eduroam w Polsce, działając w imieniu konsorcjum PIONIER.

 • Wdrożenie systemu obsługi studiów USOS
  UCI koordynuje wdrażanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika systemu USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), który jest międzyuczelnianym projektem programistycznym. Zadaniem systemu jest kompleksowa obsługa spraw studiów i studentów, m.in. pomoc materialna, płatności za studia, rozliczanie studentów z wymagań programu studiów, rejestracje na zajęcia, ankietowanie procesu dydaktycznego. Ściśle związana z systemem USOS jest jego cześć internetowaUSOSweb przeznaczona dla studentów i pracowników uczelni. Najważniejsze zastosowania systemu to prezentacja oferty dydaktycznej poszczególnych jednostek uczelni, internetowa rejestracja na zajęcia, elektroniczne protokoły i indeks studenta.

 • System obsługi rekrutacji
  UCI jest odpowiedzialne za informatyczną obsługę procesu rekrutacji polegającą na dostarczeniu narzędzi programistycznych do internetowej rejestracji kandydatów, obsłudze egzaminów centralnych, rankingowaniu wyników rekrutacyjnych, wydruku wszelkich zawiadomień i decyzji, imporcie danych przyjętych kandydatów do systemu USOS.

 • Uniwersalne techniki logowania i autoryzacji użytkowników
  Prace obejmują rozwój infrastruktury i narzędzi umożliwiających tworzenie jednolitego systemu dostępu do chronionych zasobów i usług w ramach sieci UMK. Korzystają z wirtualnie scentralizowanej bazy użytkowników oraz przechowywanych w niej informacji o uprawnieniach. Wynikiem prac jest wdrożony w 2005 roku centralny punkt logowania http://login.umk.pl, dający dostęp do podstawowych usług, m.in. do bazy pracowniczej, oprogramowania antywirusowego, interfejsu poczty elektronicznej (program IMP). System ten umożliwia też wygodne korzystanie z zasobów udostępnianych w sieci UMK, takich jak czasopisma elektroniczne, czy System Informacji Prawnej Lex. Od roku akademickiego 2007/2008 z centralnym punktem logowania zintegrowany został USOS oraz system rejestracji na zajecia. Planuje się integrację większości usług chronionych z tym systemem.

 • Nowoczesny system poczty elektronicznej
  Rosnąca liczba użytkowników poczty elektronicznej, zarówno pracowników, jak i studentów, oraz coraz większe potrzeby związane z tą usługą, powodują, że niezbędna stała się modernizacja systemu poczty elektronicznej. W listopadzie 2006 wdrożono nowy system studenckiej poczty elektronicznej.
  Na początku kwietnia 2007 został wrożony taki sam system na ogólnouniwersyteckim serwerze pracowniczym, co istotnie poprawiło efektywność pracy usługi.
 • Wdrożenie legitymacji elektronicznej
  UCI koordynuje prace nad wdrożeniem elektronicznej legitymacji studenckiej na UMK. Docelowo legitymacje będą wydawane w formie kart chipowych. Legitymacje będą również spełniały funkcję karty bibliotecznej.

W latach 2001-2003 UCI koordynowało projekt KBN dotyczący usługi LDAP (szczegóły na stronie projekt-ldap.uci.umk.pl).