Często zadawane pytania (FAQ)

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Spis treści

Nie mogę zalogować się do poczty i do USOSa. Moje hasło najprawdopodobniej nie działa.

  • Jeśli w toku nauczania wystąpiła przerwa lub od czasu zakończenia studiów minęło więcej czasu niż 3 miesiące, to oznacza że konto zostało usunięte. Jeśli konto zostało usunięte, a nadal posiadasz status aktywnego studenta, konto można założyć ponownie korzystając z: Studenci i doktoranci - zakładanie konta.
  • Jeśli jesteś absolwentem/absolwentką UMK, to konto na serwerze zostało usunięte po 3 miesiącach od zakończenia studiów. Aby uzyskać dostęp do USOSa należy założyć konto w Programie Absolwent UMK, a następnie skontaktować się z Pracownią USOS.
  • Jeśli jesteś pewny, że posiadasz status aktywnego studenta, spróbuj zresetować hasło używając tej strony.
  • Jeśli jesteś pracownikiem UMK i chcesz zresetować hasło, skorzystaj ze wskazówek na stronie Zapomniane hasło.
  • Jeśli dane konta zostały przejęte i rozsyłany jest z niego SPAM lub stwierdzono, że konto jest wykorzystywane do celów niezgodnych z Regulaminem Sieci Komputerowej UMK, administrator SK UMK może zablokować konto. Jeśli niepożądana działalność konta użytkownika jest wykryta w godzinach pracy, wówczas staramy się poinformować użytkownika o konieczności zmiany hasła. Jeśli incydent zostaje wykryty w dniach roboczych po godzinie 15 lub w dni wolne od pracy, konto którego dotyczy jest blokowane natychmiast.

Nie widzę nowych wiadomości w skrzynce pocztowej. Nie otrzymuję wiadomości od konkretnej osoby.

  • Sprawdź poprawność swoich filtrów, szczególnie czarną listę. Aby to zrobić skorzystaj ze wskazówek na stronie Ustawienia filtrów pocztowych
  • Sprawdź, czy w górnej belce internetowego interfejsu pocztowego włączone jest sortowanie według daty:
Sortowanie.png

Sortowanie można zmienić klikając na tytuł kolumny, według której chcemy sortować wiadomości.

  • Sprawdź, czy limit skrzynki pocztowej nie został przekroczony. Aktualną zajętość skrzynki, wraz z listą największych załączników znajdziesz na tej stronie. Więcej porad dotyczących porządkowania poczty znajdziesz na stronie Porządkowanie poczty.

Otrzymałem e-mail, w którym jestem proszony o odnowienie konta pocztowego lub podanie swoich danych do konta (np. w celu zwiększenia limitu skrzynki).

Od czasu do czasu przychodzą do Państwa maile informujące o zmianach w systemie informatycznym i wzywające do pilnej weryfikacji danych. Czasami jest to prośba o odesłanie danych, czasami podany jest odsyłacz do jakiejś strony WWW. Często tego typu wiadomości są pisane niepoprawną polszczyzną. Niestety są osoby, które dają się tego typu wezwaniom oszukać i udostępniają swoje dane.

Może się zdarzyć, że w adresie nadawcy pojawia się rzeczywisty adres administratora UMK. Niestety poza podpisem elektronicznym poczta elektroniczna nie ma zabezpieczeń przed tego typu fałszerstwami (podobnie zresztą jak poczta tradycyjna - przecież każdy może napisać na kopercie dowolny adres nadawcy).

Prosimy, aby na takie maile nie reagować. Na UMK stosujemy ustalone procedury zmiany haseł i nie będziemy tego zmieniać. Gdyby z Państwa kontem wystąpił jakiś problem, to administratorzy będą się kontaktowali bezpośrednio, w sposób, który nie będzie budził wątpliwości. Żaden z administratorów nie ma prawa prosić użytkownika o podanie hasła. Możecie zostać Państwo poproszeni o zalogowanie się w czasie obecności jakiegoś serwisanta UCI, aby potwierdzić, że wszystko poprawnie działa, ale samego hasła nigdy nie należy ujawniać.

Udostępnienie hasła ma szereg ważnych konsekwencji, ponieważ pozwala komuś podszyć się pod właściwego użytkownika i np. uzyskać dostęp do systemu USOS, odczytać pocztę, a także masowo wysyłać spam. Bezpieczeństwo hasła jest podstawowym elementem bezpieczeństwa całego systemu.

Bardzo prosimy o ostrożność.

W razie wątpliwości czy dana wiadomość została wysłana przez administratorów UMK, prosimy o przesyłanie zapytań na adres psu@uci.umk.pl.

Usunąłem stare/duże wiadomości, jednakże nadal mam przekroczony limit konta pocztowego i/lub widzę komunikat "Mailbox over quota"

W trakcie porządkowania poczty należy uaktywnić opcję "Pokaż usunięte" (po prawej stronie, pod górną belką). W przeciwnym razie listy zaznaczone do usunięcia nie będą widoczne, ale nadal będę pozostawały w skrzynce. Całkowite usunięcie listów następuje dopiero po wybraniu opcji "Wyczyść usunięte".

Dodatkowe informacje na temat porządkowania poczty:

Podczas zakładania/zmieniania konta widzę komunikat: "Nie znaleziono konta pasującego do podanych danych."

Upewnij się, że wpisujesz poprawnie wszystkie dane, szczególną uwagę zwróć na polskie znaki diakrytyczne i wielkość liter. Jeśli masz pewność, że poprawnie wpisujesz wszystkie dane, sprawdź w swoim dziekanacie swój aktualny status studenta - nie możesz założyć konta, jeśli nie jesteś aktywnym studentem.

Jestem pracownikiem, czy mogę ustawić nowe hasło do konta telefonicznie lub mailowo?

Nie, wymagane jest przesłanie wniosku podpisanego przez właściciela konta lub zgłoszenie się osobiście do UCI z dokumentem tożsamości. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Zakładanie konta.

Dostałem wiadomość proszącą mnie o podanie danych dostępowych do konta (login, hasło) w celu...

Administratorzy serwerów UMK NIGDY nie proszą użytkowników o podanie hasła do konta. Bardzo prosimy zgłaszać każdy tego typu incydent, najłatwiej to zrobić przekazując otrzymaną wiadomość na adres spam@umk.pl.

W mojej skrzynce widzę mnóstwo spamu. Co mogę z tym zrobić?

Jeśli wiadomość nie została oznaczona przez nasz system jako spam, przekaż ją na adres spam@umk.pl, a postaramy się, aby taka sytuacja się już nie powtórzyła.

Jak wygląda procedura wystawienia nowego hasła dla pracownika, konta funkcyjnego, organizacji studenckiej?

  • Właściciel lub opiekun konta muszą dostarczyć wniosek ze swoim podpisem.
  • W przypadku kont funkcyjnych lub organizacji studenckich, gdy opiekun konta nie jest znany albo opiekun zmienia się, wówczas nowy opiekun konta musi dostarczyć wniosek dla konta funkcyjnego z pieczątką kierownika jednostki.

Wniosek należy dostarczyć do UCI - osobiście (p. 206, Pracownia Sieci Uczelnianej UCI, Plac Rapackiego 1 lub p. 29 w Bibliotece Uniwersyteckiej, Gagarina 13) lub pocztą wewnętrzną.

Posiadam konto absolwenckie, jak mogę uzyskać dostęp do swojego konta, zmienić lub ustawić nowe hasło?

W celu zmiany bądź ustawienia nowego hasła dla konta absolwenckiego należy skontaktować się z programem "Absolwent UMK": https://absolwent.umk.pl/kontakt