Certyfikaty osobiste

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uniwersyteckie Centrum Informatyczne na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum PIONIER (PCSS) w ramach usługi TCS (ang. Terena Certificate Service) pośredniczy w nieodpłatnym pozyskiwaniu certyfikatów wydawanych przez urząd certyfikujący DigiCert.

Pracownicy UMK zatrudnieni na umowę o pracę mogą występować o certyfikaty personalne, służące do podpisywania poczty elektronicznej (także szyfrowania). Certyfikaty te nie są certyfikatami kwalifikowanymi w myśl polskiego prawa, ale tym niemniej są weryfikowane przez wszystkie popularne programy pocztowe. Osoba ubiegająca się o certyfikat personalny zobowiązana jest podać identyfikujący ją adres poczty elektronicznej w domenie umk.pl (dotyczy także poddomen mat.umk.pl, fizyka.umk.pl, law.umk.pl, chem.umk.pl). Certyfikat będzie wystawiony na podany adres email.

Procedura pozyskiwania certyfikatu personalnego

  1. Prosimy o przesłanie w mailu (o temacie "Prośba o wystawienie certyfikatu osobistego") na adres dsu@umk.pl imienia, nazwiska oraz adresu mailowego osoby wnioskującej o certyfikat. Po otrzymaniu maila zostaną zweryfikowane uprawnienia na podstawie spisu pracowników UMK oraz bazy bazy pracowników. W przypadku wątpliwości może być niezbędne osobiste potwierdzenie tożsamości, bądź potwierdzenie przełożonego pracownika wnioskującego o certyfikat.
  2. Po poprawnej weryfikacji danych, osoba składająca wniosek otrzyma mailem odnośnik do strony, przy pomocy której zostanie wygenerowany certyfikat.


W razie problemów prosimy o kontakt pod numerem tel. 611-27-27. 

Zobacz również: