eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla nieetatowych pracowników UMK w systemie Windows Vista/W7

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pliki do pobrania

Eduroam32.png Instalator eduroam

 
Eduroam logo2x.png

Pobranie instalatora

Oprogramowanie w postaci pliku należy pobrać klikając na odnośnik w nagłówku. Jest to kompletny instalator zawierający oprogramowanie, certyfikat UMK oraz odpowiedni profil użytkownika. Konfigurator jest pobierany z międzynarodowego systemu eduroam CAT, centralnego punktu, w którym lokalni administratorzy tworzą konfiguracje swoich uczelni.

Instalacja oprogramowania

 1. Uruchom instalator, wyświetli się okno:
  W8 1.png
  kliknij Dalej.
 2. Potwierdź, że korzystasz z właściwego instalatora.
  W8 2 nieet.png
 3. Zostajemy poinformowani o warunkach korzystania z sieci eduroam. Po zapoznaniu się z nimi przechodzimy Dalej
  W8 3.png
 4. Wprowadzamy swój identyfikator w postaci user@umk.pl oraz hasło
  W8 4 nieet.png
 5. Jeżeli certyfikat UMK nie był wcześniej zainstalowany, to pojawi się okno z informacją o zamiarze instalacji, należy zatwierdzić klikając Tak.
  W8 4 c.png
 6. Instalator zakłada profile sieciowe dla sieci bezprzewodowej eduroam
  W8 5.png
 7. Zostajemy poinformowani o pozytywnym przebiegu procesu instalacji.
  W8 6.png