eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla nieetatowych pracowników UMK w systemach Windows Mobile 2003 i 5.0

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pliki do pobrania

Eduroam32.png Oprogramowanie SecureW2
Cert-ico.png Certyfikat UMK

 
Eduroam logo2x.png

Wprowadzenie

Palmtopy wyposażone w karty bezprzewodowe zazwyczaj są sprzedawane z dodatkowym oprogramowaniem zarządzającym łącznością. Działanie takiego oprogramowania zależy od producenta palmtopa i, z tego powodu, niniejsze instrukcje nie mogą być tak dokładne jak te dla instalowania sieci na laptopach. Opisujemy podstawowe kroki, które powinny być wspólne dla większości modeli.

Zamieszczone zrzuty ekranowe pochodzą z palmtopa Fujitsu-Siemens n560 pod systemem Windows Mobile 5.0.

Instalacja certyfikatu UMK

Certyfikat uczelniany dostępny jest w nagłówku strony. Plik zawierający certyfikat (umk.cer) należy zachować na dysku, a następnie skopiować go na palmtopa. Certyfikat instaluje się korzystając z przeglądarki plików, klikając ikonę certyfikatu. Gdyby, system pokazał komunikat o braku uprawnień do wykonania tej operacji, to prosimy przeczytać informacje Microsoft na ten temat.

Pobranie oprogramowania SecureW2

Oprogramowanie w postaci pliku należy pobrać klikając na odnośnik w nagłówku strony. Program jest podpisany certyfikatem UMK.

Konfiguracja sieci eduroam

Palmtop powinien być podłączony do komputera przy pomocy programu ActiveSync. Uruchamiamy na komputerze instalator SecureW2_EAP_Suite_100_CE.exe, który uruchomi instalator na palmtopie. Po zakończeniu instalacji możemy przystąpić do konfiguracji sieci.

 1. Wywołujemy system konfigurowania sieci
  Ppc-ttls-01.png Ppc-ttls-02.png
 2. Na ekranie Network key należy ustawić WPA i TKIP
  Ppc-ttls-02a.png Ppc-ttls-03.png
 3. Następnie na ekranie konfigurowania parametrów 802.1x wybieramy SecureW2 TTLS i klikamy Properties, a następnie Właściwości
  Ppc-ttls-04.png Ppc-ttls-05.png
 4. Przechodzimy na zakładkę Certyfikaty, klikamy Dodaj Urząd
  Ppc-ttls-06.png Ppc-ttls-07.png
 5. Wybieramy i zatwierdzamy Centrum Certyfikacji UMK
  Ppc-ttls-08.png
 6. Przechodzimy na zakładkę Konto użytkownika, na której wpisujemy dane logowania (identyfikator i hasło)
  Nieet-ppc-ttls-10.png
  i zatwierdzamy klikając OK
 7. System jest gotowy do połączenia