eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla absolwentów UMK w systemie Android 2.x

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pliki do pobrania

Cert-ico.png Certyfikat UMK

  Eduroam logo2.png

Wprowadzenie

Instrukcje sprawdzone przy pomocy telefonów HTC Desire - Android 2.2 i Samsung Galaxy - Android 2.1. (Wygląd menu i nazwy zakładek magą zawierać drobne różnice w porównaniu z umieszczonymi zdjęciami, w zależności od modelu telefonu, wersji systemu operacyjnego lub operatora.)

Skonfigurowanie połączenia wymaga posiadania konta na UMK.

Instalowanie certyfikatu UMK

 • Certyfikat uczelniany dostępny jest w nagłówku strony. Plik zawierający certyfikat (umk.crt) należy zachować na dysku, a następnie skopiować go na kartę pamięci telefonu do głównego katalogu. W menu ustawień zabezpieczeń (Ustawienia→Lokalizacja i zabezpieczenia) należy wybrać opcję Instaluj z karty pamięci.
  Jeżeli twój telefon nie obsługuje plików cer należy otworzyć odnośnik do certyfikatu z nagłówka strony przez przeglądarkę internetową w telefonie.
  Android-ttls-01.png Android-ttls-02.png
 • Plik certyfikatu zawiera certyfikat urzędu certyfikacji. Aby zainstalować certyfikat należy nadać mu nazwę (np. "umk") i zatwierdzić klikając OK.
  Android-ttls-03.png
 • Jeżeli nie instalowaliśmy wcześniej certyfikatów na tym telefonie, zostaniemy poproszeni o podanie hasła do nowego magazynu danych logowania (jak na ilustracji), co spowoduje jego utworzenie, hasło to należy zapamiętać, będzie ono potrzebne przy nawiązywaniu połączenia z siecię eduroam po ponownym uruchomieniu telefonu. Zatwierdzamy klikając OK.
  Jeżeli wcześniej były już instalowane certyfikaty zostaniemy poproszeni o podanie hasła do magazynu danych logowania.
  Jeżeli nie znasz hasła do magazynu danych logowania to po kilkukrotnym podaniu złego hasła zostanie on wyczyszczony i będzie trzeba przeprowadzić procedurę instalacji certyfikatu od początku.
  Android-ttls-03a.png
 • Otrzymujemy informacje o pomyślnym zapisaniu certyfikatu.
  Android-ttls-04.png

Można przejść do następnego etapu instalacji, jakim jest konfiguracja połączenia z siecią eduroam.

Konfiguracja połączenia

 • Ustawienia sieci najlepiej jest konfigurować w miejscu, gdzie sieć eduroam jest widoczna, ponieważ pozwoli to na automatyczny dobór pewnych ustawień. Przechodzimy do menu ustawień Wi-Fi (Ustawienia→Komunikacja→Ustawienia Wi-Fi) i wybieramy sieć eduroam:

  Android-ttls-05.png Android-ttls-06.png
 • Pojawi się ekran konfiguracji połączenia z siecią. Jako metodę EAP należy wybrać TTLS. W polu "Uwierzytelnianie Phase 2" należy wybrać PAP
  Android-ttls-07.png Android-ttls-08.png Android-ttls-09.png
 • W polu "Certyfikat CA" należy wybrać wcześniej zainstalowany certyfikat "umk". W pole "Certyfikat użytkownika" pozostaje domyślna wartość "nieokreślone". W niektórych wersjach systemu Android ta opcja jest nieujęta i należy pominąć ten krok.
  Android-ttls-10.png
 • W polu "Tożsamość" oraz "Tożsamość anonimowa" należy wpisać identyfikator konta uczelnianego (zrzut ekranu pokazuje przykład konta studenckiego, ansolwenci korzystają z adresów @abs.umk.pl), a w polu "Hasło" odpowiednie dla tego konta hasło. Zatwierdzamy konfigurację klikając Połączenie.
  Android-ttls-11.png
 • Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawi się odpowiednia informacja.
  Android-ttls-12.png