eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla absolwentów UMK w systemie Android 3.x

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pliki do pobrania

Cert-ico.png Certyfikat UMK

  Eduroam logo2.png

Wprowadzenie

Instrukcje sprawdzone przy pomocy Motorola Xoom - Android 3.2. Wygląd menu i nazwy zakładek mogą zawierać drobne różnice w porównaniu z umieszczonymi zdjęciami, w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu operacyjnego lub operatora. Skonfigurowanie połączenia wymaga posiadania konta na UMK.

Instalowanie certyfikatu UMK

 • Certyfikat uczelniany dostępny jest w nagłówku strony. Plik zawierający certyfikat (umk.crt) należy zachować na dysku, a następnie skopiować go na kartę pamięci urządzenia do głównego katalogu. W menu ustawień zabezpieczeń (Ustawienia→Lokalizacja i zabezpieczenia) należy wybrać opcję Zainstaluj z karty SD (na poniższym ekranie ta opcja nie jest przetłumaczona z angielskiego).
  A 3 01.png
 • Jeżeli urządzenie nie obsługuje plików crt należy otworzyć odnośnik do certyfikatu z nagłówka strony przez przeglądarkę internetową w urządzeniu. Plik certyfikatu zawiera certyfikat urzędu certyfikacji. Aby zainstalować certyfikat należy nadać mu nazwę (np. "umk") i zatwierdzić klikając OK.
  A 3 02.png
 • Na ekranie może pojawić się prośba o ustawienie lub ustawienie hasła magazynu danych logowania. Należy wprowadzić hasło i kliknąć OK.
  A 3 03.png

Konfiguracja połączenia

 • Kolejnym krokiem jest konfiguracja sieci bezprzewodowej. W tym cel należy wejść do Ustawienia→Sieci zwykłe i bezprzewodowe
  A 3 06.png
  i kliknąc Ustawienia Wi-Fi
  A 3 07.png
  i kliknąć na sieć o nazwie eduroam (jeśli jesteśmy w jej zasięgu) lub użyć przycisku Dodaj sieć Wi-Fi. Poszczególne opcje należy ustawić następująco:
  • SSID: eduroam
  • Zabezpieczenia: 802.1x EAP
  • Metoda EAP: PEAP
  • Uwierzytelnianie Phase 2: MSCHAPV2
  • Certyfikat urzędu certyfikacji: umk (lub nazwa jaką nadaliśmy certyfikatowi podczas importu)
  • Certyfikat użytkownika: (nie określono)
  • Tożsamość: login@abs.umk.pl (należy wpisać identyfikator konta uczelnianego)
  • Tożsamość anonimowa: @abs.umk.pl
  • Hasło: hasło do konta uczelnianego
A 3 abs 01.png
A 3 abs 02.png
 • Po kliknięciu przycisku Połącz powinniśmy uzyskać połączenie z siecią eduroam.
  A 3 10.png