Ustawienie aliasu Imie.Nazwisko

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Dla pracowników, którym został przydzielony alias postaci Imie.Nazwisko istnieje możliwość ustawienia go jako adresu poczty wychodzącej. Instrukcje jak to zrobić w poszczególnych programach pocztowych znajdują się poniżej:

Aby sprawdzić, jakie są aktualne aliasy pocztowe, należy użyć formularza: formularza WWW.