Ustawienie aliasu Imie.Nazwisko - Thunderbird

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

  1. Po uruchomieniu programu z menu "Edycja" wybieramy pozycję "Konfiguracja kont...". W przypadku użytkownika systemu Windows, pozycja "Konfiguracja kont..." znajduje się w menu "Narzędzia". 
    Alias thunderbird scr1.png
  2. Klikamy odpowiednie konto w menu po lewej stronie i w polu "Adres e-mail" wpisujemy nasz adres pocztowy w postaci Imie.Nazwisko@twoja.domena.pl
    Alias thunderbird scr2.png
  3. Klikamy przycisk "OK". 
    Alias thunderbird scr3.png