Ustawienie aliasu Imie.Nazwisko - Outlook Express

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

  1. Po uruchomieniu programu z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Konta". 
    Alias oe 01.jpg
  2. Klikamy odpowiednie konto w zakładce Poczta, a następnie Właściwości. 
    Alias oe 02.jpg
  3. W menu w polu "Adres e-mail" wpisujemy nasz adres pocztowy w postaci Imie.Nazwisko@twoja.domena.pl.
    Alias oe 03.jpg