Usługi obliczeniowe

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zasobami obliczeniowymi UCI zarządza Laboratorium Systemów Obliczeniowych.

Wydarzenia

O Laboratorium

Informacje dla użytkowników

Dostęp do zasobów

Sprzęt

Oprogramowanie

Dokumentacja

W sprawach formalnych, dotyczących dostępu do systemu, współpracy LSO z innymi jednostkami itp. prosimy o kontakt z dyrektorem UCI dr Tomaszem Wolniewiczem

W zakresie użytkowania systemu pierwszym kontaktem powinien być administrator systemu dr Romuald Słupski (najlepiej pisać na adres hpc-adm@umk.pl - list trafi do wszystkich pracowników Laboratorium).