Laboratorium Systemów Obliczeniowych - dostęp do zasobów

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

  • Przydział konta obliczeniowego w LSO dla pracowników UMK następuje po zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym.
  • Pracownicy UMK nie posiadający stopnia doktora, doktoranci lub magistranci powinni mieć poparcie promotora pracy.
  • UMK traktuje system komputerowy LSO jako inwestycję na rzecz regionu, w zwiazku z tym jesteśmy otwarci na współpracę i prosimy o kontakt