Laboratorium Systemów Obliczeniowych - oprogramowanie

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Kompilatory

 • Kompilator języka Fortran 95 Laheya w wersji 6.2
 • Kompilator języka Fortran Portland (pgf)
 • Kompilatory GNU: c, c++, fortran77

Narzędzia programisty

 • Debuggery GNU gdb i ddd, profiler GNU oraz debugger Laheya

Optymalizowane biblioteki numeryczne

 • BLAS, LAPACK, ATLAS

Programowanie równoległe

 • Standardowe biblioteki MPI, PVM

Pakiety do obliczeń naukowych

 • Dalton (*)
 • Gamess
 • Gaussian98
 • Gaussian03
 • Molcas (*)

Program do wizualizacji (również 3D) wyników obliczeń kwantowo-chemicznych

 • Molden

(*) Dostęp do tych pakietów jest limitowany - w razie potrzeby korzystania z nich prosimy o kontakt.