Menedżer plików (IMP) - instrukcja

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

  • Po zalogowaniu do interfejsu IMP należy z lewego menu rozwinąć "Konto" a następnie wybrać "Menedżer plików".
Menadzer plikow imp 01.jpg
  • Aby wysłać plik na serwer należy przejść do katalogu w którym ten plik ma być umieszczony na serwerze, następnie należy kliknąć na przycisk "Przeglądaj" i wybrać odpowiedni plik z komputera lokalnego. Po wybraniu pliku automatycznie pojawi się miejsce do wskazania kolejnego pliku. Niestety nie ma możliwości zaznaczenia kilku plików lub całego katalogu podczas wybierania pliku. Po wybraniu wszystkich plików należy kliknąć guzik "Wgraj plik(i)".
Menadzer plikow imp 02.jpg
  • Pliki umieszczone na serwerze w katalogu WWW będą dostępne publicznie pod adresem: www.home.umk.pl/~nazwauzytkownika/. Przykładowo: użytkownik jankowalski@umk.pl umieszcza plik dokument.txt w katalogu WWW. Plik ten będzie dostępny pod adresem: www.home.umk.pl/~jankowalski/dokument.txt